nieuws

Nationale-Nederlanden ontwierp bekroond pensioen van Nutricia

Archief

Nutricia heeft de P & O Jaarprijs 1994 gewonnen met haar in 1994 ingevoerd flexibel pensioen, ontworpen door Nationale-Nederlanden.

De Stichting P(ersoneel) & O(rganisatie) is een initiatief van ASB Uitzendbureau, de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid en Raet (salarisen en personeelsinformatie).
Tot nu toe kende Nutricia een eindloonsysteem op basis van het aantal dienstjaren. Daarnaast was er een collectieve vut-regeling.
Nieuwe regeling
De nieuwe regeling bevat een voor iedereen, gehuwden en ongehuwden, gelijke franchise van f 25.000. Jaarlijks stelt de onderneming een pensioenpremie beschikbaar ter hoogte van 11% van de pensioengrondslag van elke betrokken werknemer. Daarmee wordt een kapitaal bij leven verzekerd tot aankoop tezijnertijd van een pensioen. Voor het salarisdeel tot f 75.000 moet de deelnemer de premie hiervoor gebruiken. De premie over het hogere salarisdeel mag hij in de pensioenpot storten maar hij mag deze ook laten uitbetalen. In dat laatste geval worden over dat premiedeel loonbelasting en sociale premies ingehouden.
Met het verzekerde pensioenkapitaal koopt de deelnemer op 65-jarige leeftijd een pensioenvorm naar eigen keuze.
Bij ontslag kan het kapitaal meegenomen worden naar de nieuwe werkgever of naar een andere verzekeraar.
Verder verzekert Nutricia op haar kosten een verplicht partner- en wezenpensioen en een arbeidsongeschiktheidspensioen (dekking van het WAO-gat).
Individuele vut-voorziening
Met het oog op een individuele vut-voorziening stelt Nutricia jaarlijks elke werknemer tussen 50 en 62 jaar een toeslag van 15% van het jaarsalaris beschikbaar. Met deze vut-premie wordt een kapitaal bij leven verzekerd dat tot uitkering komt wanneer de deelnemer 62 jaar wordt. Desgewenst kan hij daarmee vervroegd met pensioen. Hij kan het ook rentedragend laten staan voor zijn oudedagspensioen.
Wie tussen 50 en 62 jaar vertrekt, kan het voor de overbrugging opgebouwde kapitaal meenemen.
Daarnaast wordt er nog gewerkt aan de mogelijkheid voor deelnemers om door vrijwillige extra premies het pensioen op een hoger niveau te brengen, eventueel tot herstel van een pensioenbreuk, of om eerder te kunnen stoppen met werken.
Nationale-Nederlanden heeft voor iedere deelnemer een persoonlijk overzicht gemaakt ter vergelijking van het pensioen oude stijl met de nieuwe regeling. Practisch 100% heeft gekozen voor de nieuwe regeling, aldus een woordvoerder van personeelszaken van Nutricia. Van de mogelijkheid om het premiedeel voor het salaris boven f 75.000 in contanten te ontvangen, zullen naar verwachting niet veel deelnemers gebruik maken. Deze mogelijkheid gaat in 1995 in.

Reageer op dit artikel