nieuws

Nationale-Nederlanden gaat opnieuw autopremies verhogen

Archief

Nationale-Nederlanden gaat met ingang van 1 oktober de WA-premies van autoverzekeringen met 6% verhogen. Aanleiding is de toegenomen letselschade. Vorig jaar voerde NN al een vergelijkbare premieverhoging door.

De stijging van het gemiddelde schadebedrag doet zich volgens NN zowel voor bij blikschade als in belangrijke mate bij letselschade. Niet alleen de toename van medische- en advocatenkosten zijn hier debet aan, ook steeds grotere bedragen voor gederfde inkomsten worden uitgekeerd. Bovendien stijgt het aantal schades door de toegenomen verkeersdrukte, zo stelt NN. De stijging van 6% voor personenauto’s heeft betrekking op de WA-dekking en de Extradekking (óók voor kampeerauto’s en oldtimers). De premies voor bestelauto’s, autobussen en garagekentekens worden verhoogd met 8%.
Amev
Bij Amev werden de premies afgelopen maand reeds verhoogd, zonder daar al te veel ruchtbaarheid aan te geven. Voor bestaande verzekeringen gaat de premieverhoging pas in per 1 oktober. Ook hier stijgen de prijzen vooral als gevolg van de Pemba-wetgeving. Ook zijn er enkele uitbreidingen van dekking doorgevoerd, waaronder het optrekken van de nieuwwaardedekking naar f 100.000.
De WA-dekking voor personenauto’s stijgt hierdoor met 7%. Echt dramatisch zijn echter de premiegevolgen voor de beperkte cascoverzekering van bestelauto’s: een verhoging met 25%. De WA-premie gaat hier met slechts 4% omhoog. Volledig casco wordt voor bestelauto’s 10% duurder. Voor vrachtauto’s gaat daarentegen de WA-premie met 10% omhoog en zijn er voor de cascopremie geen gevolgen. Autobussen gaan 7% meer WA-premie betalen.
Aegon
Hoewel de verslechtering van de resultaten op autoverzekeringen volgens NN marktbreed te zien is, zegt concurrent Aegon in háár resultaten geen aanleiding te zien om de premies van de particuliere portefeuille te verhogen. Aegon voerde echter vorig jaar reeds een premieverhoging van gemiddeld zo’n 7% door, in combinatie met een wijziging van de premiestructuur. Opmerkelijk is dat deze verzekeraar daar nu naar gevraagd niets meer wil weten: “Wij hebben destijds een premiedifferentiatie doorgevoerd en wat daarvan de gevolgen voor de premie zijn, is onze verantwoordelijkheid”, aldus woordvoerster Mieke van der Valk.
Op het gebied van bedrijfsmatige autoverzekeringen zegt Aegon medio oktober met een aantal nieuwe producten te komen. Onder meer staat een pakketverzekering voor wagenparken in het midden- en kleinbedrijf op het programma (‘Auto-Maat’ geheten). De nieuwe producten kennen een verdergaande premiedifferentiatie dan voorheen, zodat sommige premies gaan stijgen en andere zullen dalen.
Centraal Beheer ziet voorlopig nog geen reden om de premie van autoverzekeringen te verhogen. De marktleider nam onlangs nog wel maatregelen (onder meer bevriezing van de no-claimkorting) om het schadebedrag gerelateerd aan het explosief gestegen aantal autoruitschades terug te dringen.
Delta Lloyd studeert nog op maatregelen, maar herkent de door Nationale-Nederlanden en Amev geconstateerde schadetrend. “Er komt gegarandeerd een premie-aanpassing, maar we weten alleen nog niet wanneer en van welke omvang”, aldus woordvoerder Paul Boehlé.
Ook Interpolis beraadt zich nog op premiestappen. “Wij gaan fundamenteel naar de premies kijken. Eventuele maatregelen zijn op z’n vroegst in januari te verwachten”, meldt Marco Simmers.

Reageer op dit artikel