nieuws

Nationale Hypotheek Garantie drastisch uitgebreid

Archief

Om gedwongen verkopen van huizen te voorkomen, wordt per 1 juli de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) fors uitgebreid met de Woonlastenfaciliteit (WLF). Dit is een extra borgstelling voor een aanvullende lening, waarmee voor maximaal twee jaar een deel van de woonlasten kan worden betaald. De extra borg is bedoeld om inkomensdaling als gevolg van echtscheiding, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden van de partner op te vangen.

De uitbreiding is van toepassing op alle ongeveer 500.000 huishoudens die een hypotheek met NHG hebben. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel moet de aanvullende lening worden terugbetaald; het gaat hier niet om een verzekering. “We beschouwen de WLF als sluitstuk van de hypotheekgarantie, gericht op het behoud van de woning in gevallen waar men buiten eigen schuld in betalingsproblemen raakt”, aldus Karel Schiffer, algemeen directeur van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

Reageer op dit artikel