nieuws

Nationale Borg groeit in omzet en resultaat

Archief

Nationale Borg heeft een jaar van groei achter de rug, met name door meer samenwerking met andere bedrijfsonderdelen van het moederconcern ING.

De omzet van Nationale Borg (zestig medewerkers) steeg in 2003 met 32% naar e 51,4 (39,9) mln. De groei kwam vooral uit de (her)verzekering van garanties, kredietproducten en fraude- en geldverzekeringen. “Al jaren is de behoefte aan herverzekeringscapaciteit voor kredietverzekeringen en bankgaranties groter dan in de markt wordt aangeboden. De schaarste heeft geleid tot een aanscherping van de condities en een opwaartse druk op de tarifering”, aldus de directie in een toelichting op de jaarcijfers.
de omzet uit geld- en fraudeverzekeringen is volgens de directie voor eenzelfde deel afkomstig uit België (Antwerpen) en ons land. Ook het premie-inkomen op de Antillen (Curaçao) nam toe door de bouwactiviteiten.
De bedrijfskosten stegen minder snel dan de omzet, van e 8,8 mln in 2002 naar e 10,8 mln in 2003. Het technisch resultaat kwam uit op e 5,5 (4,8) mln. Het nettoresultaat steeg – mede dankzij het resultaat op aandelenbeleggingen van e 2,4 mln – naar e 5,9 (0,6) mln.

Reageer op dit artikel