nieuws

Nationale Borg groeit in omzet en resultaat

Archief

Nationale Borg (zestig medewerkers) heeft een jaar van groei achter de rug

De omzet steeg in 2003 met 32% naar € 51,4 (39,9) mln. De groei kwam vooral uit de (her)verzekering van garanties, krediet-, fraude- en geldverzekeringen.De capaciteit in de herverzekeringsmarkt is beperkt.De schaarste heeft geleid tot een aanscherping van de condities en een opwaartse druk op de tarifering, aldus de directie. De bedrijfskosten van € 8,8 mln in 2002 naar € 10,8 mln in 2003. Het technisch resultaat kwam uit op € 5,5 (4,8) mln. Het nettoresultaat steeg – mede dankzij het resultaat op de aandelenbeleggingen van € 2,4 mln – naar € 5,9 (0,6) mln.

Reageer op dit artikel