nieuws

Nationale Borg groeit

Archief

ING-dochter Nationale Borg, specialist in bankgaranties en geld- en fraudeverzekeringsproducten, is vorig jaar verder gegroeid.

Het premie- en provisie-inkomen kwam in 1996 uit op f 55,3 (53,6) mln. Het technisch resultaat steeg met 16% tot f 6,3 mln. Netto bleef een winst over van f 8,3 mln: een groei van 5,7%.
De omzet van het directe bedrijf van Nationale Borg groeide met 10%. “De vraag naar bankgaranties en borgtochten stijgt, zowel van particuliere zijde als van de overheid”, aldus directeur Jos Kroon.
Nationale Borg geeft met name uitvoeringsgaranties voor de bouw en kapitaalgoederensector af én douane- en accijnsgaranties voor distributiebedrijven. Het totaal bedrag waarvoor de maatschappij de verplichtingen van cliënten garandeert, beloopt f 2,9 (2,5) mld.
Het aantal geld- en fraudeverzekeringen nam eveneens toe. “Het bedrijfsleven wordt zich in toenemende mate bewust van de mogelijke gevolgen van criminaliteit, die zijn oorsprong juist ook binnen de eigen organisatie kan vinden”, is de verklaring van Kroon voor de stijgende vraag naar dekking van deze risico’s.

Reageer op dit artikel