nieuws

Nationale Borg boekt meer winst

Archief

ING-dochter Nationale Borg heeft vorig jaar een brutowinst behaald van f 9,9 mln, 19% meer dan in 1996.

De premies en provisie-inkomsten uit bankgaranties en geld- en fraudeverzekeringen stegen naar f 59,8 (55,3) mln. De omzetgroei in de directe garantie- en verzekeringsmarkt bedroeg 9,4%. Het technisch resultaat nam toe met 35% naar f 8,5 (6,3) mln. Het totale bedrag aan verplichtingen van Nederlandse cliënten beliep f 3,4 (2,9) mld.

Reageer op dit artikel