nieuws

Narim onderzoekt beloning makelaars

Archief

De Nederlandse Associatie van Risk en Insurance Managers (Narim) heeft een werkgroep ingesteld die zich gaat buigen over de wijze van beloning van assurantiemakelaars in ons land

Aanleiding daarvoor zijn de recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten, waar Marsh is aangeklaagd wegens o.m. het maken van provisieafspraken met verzekeraars.  De werkgroep gaat onderzoeken in hoeverre daarvan sprake is in ons land en verzamelt daartoe gegevens ter toetsing aan de WFD. Daarnaast zal worden overlegd met makelaars en verzekeraars. Half december wordt een beleidsnotitie gestuurd aan de verzekeringsmarkt.

Reageer op dit artikel