nieuws

‘Names’ hopen op steun EU in strijd tegen Lloyd’s

Archief

De particuliere investeerders op de Londense verzekeringsmarkt (‘Names’) hebben in hun jarenlang slepende conflict met Lloyd’s de hoop nu gevestigd op steun van de Europese Unie

Zij verwijten dit instituut hen onvoldoende te hebben geïnformeerd over het asbestrisico van een groot aantal verzekeringsposten en achten Lloyd’s mede aansprakelijk voor de zware verliezen die zij hierdoor hebben geleden. Aangezien die claim op niets uitliep, stellen zij nu de Britse regering verantwoordelijk voor het ontoereikende toezicht en tekortschietende regelgeving op Lloyd’s. Daarin lijkt de Europese Unie hun nu geheel of gedeeltelijk tegemoet te willen komen.

Reageer op dit artikel