nieuws

Najaar 1982: oversluitangst regeert

Archief

Najaar 1982: oversluitangst regeert

DAT IS PAS/ALWEER 25 JAAR GELEDEN
Het jaar 1982 kan de nationale assurantiegeschiedenisboeken ingaan als het jaar van de regionalisering van schadepremies. Trok het bonus-malussysteem in de autoverzekering al grote aandacht wegens tariefdifferentiatie op postcoderegio’s, dat kwam later dat jaar ook nadrukkelijk aan de orde in de brandverzekering.
In november 1982 ging de minister van economische zaken akkoord met een verhoging van de inboedelpremies met gemiddeld 9% per 1 januari 1983. Op aandrang van NVA en NBVA zagen de landelijke brandverzekeraars evenwel af van toepassing van deze verhoging in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Zeeland. De intermediairorganisaties vreesden namelijk, dat doorzetten van de premieverhoging in deze provincies zou leiden tot een “massaal oversluiten”. De regionaal werkzame onderlingen zouden immers de gelegenheid kunnen benutten om op grote schaal onder de duiven van het intermediair te schieten.
De opschorting van de premieverhoging in genoemde provincies gold voorlopig voor één jaar. De jongste schadecijfers wezen uit, dat het risico in de vier noordelijke provincies en in Zeeland gunstig afstak bij dat in de rest van het land. Volgens voorzitter Ab van Koert van de tarievencommissie van de met het intermediair samenwerkende brandverzekeraars zou de overheid niet afwijzend tegenover de voorgenomen differentiatie staan, omdat zij “bijzondere waarde toekent aan de rust en eenheid in de markt voor inboedelverzekeringen”.
Verder werden er enkele dekkingsbeperkingen ingevoerd. Bij diefstal (na braak) van goederen uit auto’s werd de vergoeding beperkt tot een maximum van ( 500 (_ 227). De dekking van lijfsieraden bij diefstal uit woningen werd beperkt tot ( 5.000 (_ 2.269) op basis van premier risque. Het eventuele surplus aan lijfsieraden kon voortaan aanvullend worden verzekerd.
Vanwege de eerder genoemde oversluitangst, zag de Contact Commissie Motorrijtuigverzekering er na rijp beraad van af om de minister een premieverhoging te vragen. De meeste autoverzekeraars hadden al laten weten, dat zij een eventueel toegestane premiestijging niet zouden toepassen uit vrees dat collega’s deze verhoging zouden aangrijpen om hun marktaandeel (opnieuw) te vergroten.
Rechtsbijstandverzekering
De rechtsbijstandverzekeraars in ons land zijn tegenwoordig goed voor een gezamenlijk premie-inkomen (2006) van _ 535 mln. In AM 22 van 1982 kon worden gemeld dat de rechtsbijstandverzekeraars in dat jaar gezamenlijk de grens van ( 100 mln (= _ 45,4 mln) zouden gaan doorbreken. Het ging destijds om circa 1,1 mln polissen (1,5 mln verzekerden). De uitvoering van deze rechtsbijstand verschafte aan ruim achthonderd mensen werk.
Pensioengat
Meestal praten wij over een pensioenbreuk en een WAO-gat, maar in 1982 kwam ook het woord ‘pensioengat’ in zwang. In de bijna vier jaar dat AM inmiddels bestond, was de redactie dat woord nog niet tegengekomen. Het werd plotseling gebruikt tijdens een voorlichtingsavond van de marketingcommissie van de toenmalige Nederlandse Vereniging van Levensverzekeraars. Kort tijd later riep iemand tijdens een discussieavond van de Rotterdamse assurantieclub VPV de vraag op: “Wie is de lachende derde die dat pensioengat in zijn zak steekt?”

Reageer op dit artikel