nieuws

Naam Match Makelaars verkocht

Archief

Onlangs hebben de eerste Match Makers hun diensten in advertenties in regionale bladen aangeprezen. Vraag is onder welke vlag. Curator Pasman van het failliete moederbedrijf van Match Makelaars, Nauta & Polak, heeft de handelsnaam en bestanden verkocht aan de Verenigde Makelaars Kantoren.

Makelaars in Elst, Soest en Nieuwegein hebben hun bemiddeling in onder andere De Gelderlander aangeboden. Ze behoren tot de tussenpersonen in onroerend goed die de Match-Makelaarscursus hebben gevolgd en deel uitmaken van de onderneming die E. Horssius is opgestart. Met sterk concurrerende tarieven proberen ze een deel van de markt te veroveren.
Curator Pasman van Nauta & Polak is niet erg gelukkig met de activiteiten van de initiatiefnemer van Match Makelaars, E. Horssius. “De verkoop werd flink bemoeilijkt doordat Horssius de naam Match Makelaars bleef gebruiken”, aldus Pasman. “De nieuwe eigenaar, de Verenigde Makelaars Kantoren, zou een rechtzaak kunnen beginnen omdat Horssius zijn onderneming Match Makelaars blijft noemen. De nieuwe eigenaar kan de Match Makers in het bestand polsen over hun plannen. Deze mensen zijn vrij te kiezen tussen de nieuwe eigenaar van Match Makelaars en de voormalige eigenaar en initiatiefnemer, Eric Horssius.”
De opbrengst van de verkoop wordt geïnvesteerd in een zaak die ook Horssius aan het hart gaat: het proces tegen Centraal Beheer, dat in een laat stadium de samenwerking met Nauta & Polak opzegde en zich als financier terugtrok.
Pasman: “Mocht de zaak tegen Centraal Beheer verloren worden, dan kan men concluderen dat er sprake is geweest van wanbeleid bij Nauta & Polak.” Uit zijn voornemen de rechtzaak voort te zetten mag worden geconcludeerd dat Pasman van een goede afloop uitgaat.

Reageer op dit artikel