nieuws

Na verhuizing nu ook herstructurering AXA Schade

Archief

Na de vorig jaar aangekondigde verhuizing van de Rotterdamse en Amsterdamse onderdelen van AXA Schade naar Utrecht heeft het personeel van de schadeverzekeraar nu te horen gekregen dat het bedrijf wordt geherstructureerd. AXA verdeelt het schadebedrijf voortaan in drie stukken.

“We hebben vorig jaar al geconstateerd dat het schadebedrijf van AXA nog niet voldoende in staat is om optimale dienstverlening te realiseren. Niet naar onze verzekeringsadviseur en niet naar de verzekeringnemer”, zo verklaart Schade-directeur Leo Dooper het besluit om de schade-activiteiten anders te gaan inrichten. “De conclusie van de markt is gewoon dat onze dienstverlening niet is wat-ie wezen moet.”
AXA Schade gaat zich voortaan richten op een beperkt aantal centrale activiteiten. Allereerst worden het AXA Privé Pakket en het AXA Bedrijven Pakket uitgebouwd. Daarnaast zal verder invulling worden gegeven aan de uitbouw van het distributiebeleid op basis van moderne ICT-technologie, zo maakt de verzekeraar bekend. “Verzekeringen zullen meer verkocht gaan worden via internet, op alle mogelijke wijzen: rechtstreeks maar ook met gebruikmaking van het intermediair”, zo voorziet Dooper. Hij verwijst daarbij naar de Shell-polis (een autoverzekering van AXA). “Dat is een internet gerelateerde activiteit. We hebben iets soortgelijks neergezet voor het intermediair.”
Verzekeringsvak
Het schadebedrijf zal worden onderverdeeld in drie business-units, te weten een Frontoffice (marketing, sales en ‘new business’), een Midoffice (acceptatie, schadebehandeling en polisopmaak) en een Backoffice (verzekeringstechnische expertise en kennis). In de ‘Midoffice’ worden alle administratieve handelingen verricht. “Dat zijn processen die voortvloeien uit datgene wat in de basis wordt uitgedacht”, aldus Dooper. “De ‘Backoffice’ is de kern van het verzekeringsvak, zoals riskmanagement en actuariaat. Het beheersen van risico’s, daar gaat het om in dit vak. We zullen daar veel meer in gaan investeren.”
Verhuizingen
Het nieuwe schadebedrijf wordt gehuisvest in het in aanbouw zijnde hoofdkantoor van AXA aan de Graadt van Roggenweg in Utrecht. Daartoe zullen, zoals vorig jaar april al was aangekondigd, de vestigingen in Amsterdam en Rotterdam worden gesloten en zullen de medewerkers (circa 240 uit Rotterdam en 100 uit Amsterdam) moeten gaan verhuizen.
In de komende twee maanden wordt duidelijk wat exact de personele gevolgen zullen zijn van de herstructurering, waarvoor overigens de ondernemingsraad van AXA al zijn toestemming heeft verleend. AXA-woordvoerder Tom Peijster benadrukt dat gedwongen ontslagen vooralsnog niet aan de orde zijn. “De verhuizing is absoluut geen verkapte afslankingsoperatie. We hebben het personeel hard nodig. Met personele gevolgen bedoelen we functieveranderingen en verhuizingen.” Toch merkt AXA in een persbericht op “zich maximaal in te spannen om voor medewerkers een passende functie binnen of buiten AXA te vinden”.
AXA Leven
Overigens worden niet alleen de schademedewerkers van AXA getroffen door een gedwongen verhuizing. Ook een deel van het levenbedrijf in Den Haag gaat dit najaar, als het nieuwe kantoorpand in Utrecht moet zijn opgeleverd, verhuizen naar Utrecht. “Het betreft vooral functies in de directie, marketing en sales”, aldus Peijster. Het zou ongeveer 150 mensen betreffen. De administratieve afdeling van AXA Leven blijven in Den Haag.

Reageer op dit artikel