nieuws

‘Na-u-clausule’ in avb-polis gehonoreerd

Archief

Een vrachtwagenchauffeur plaatst tijdens laad- en loswerkzaamheden bij een firma een vorkheftruck op een vrachtwagen. Vervolgens wil hij de vrachtwagen verrijden. Door deze manoeuvre kantelt de vorkheftruck van de vrachtwagen. Een werknemer van het bedrijf wordt dodelijk getroffen door de vallende heftruck.

Het aansprakelijkheidsrisico van de vrachtwagen en dat van de heftruck heeft de firma bij twee verschillende verzekeraars ondergebracht, waarbij het aansprakelijkheidsrisico van de vorkheftruck deel uitmaakt van een avb-polis, waarin een ‘na-u-clausule’ is opgenomen. Deze polis dekt onder meer de schade veroorzaakt door werkmateriaal, zoals heftrucks. De vrachtwagen is verzekerd op een WAM-polis.
De verzekeraar van de vrachtwagen stelt dat de handrem van de heftruck gebrekkig functioneerde en bovendien onvoldoende was aangetrokken. Hierbij maakt het volgens de verzekeraar niet uit of de heftruckbestuurder op de hoogte was van de gebrekkige handrem: een gebrek moet toegekend worden, zelfs ongeacht schuld (Hof Den Haag 14-11-89, VR 90, 66).
Gedeelde aansprakelijkheid
De WAM-verzekeraar erkent dat de chauffeur van de vrachtwagen zich van de stabiliteit van de lading had moeten vergewissen, maar vindt tevens dat er naast aansprakelijkheid van de vrachtwagenbestuurder ook sprake is van aansprakelijkheid van de heftruckbestuurder, in dit geval dezelfde persoon.
De schade zou over beide maatschappijen verdeeld moeten worden, omdat de aansprakelijkheid voor schade door de bestuurder van de heftruck alleen bij de vorkheftruckverzekeraar specifiek is verzekerd. De ‘Na-u-clausule’ in de avb-polis van de heftruck zou daarom in dit geval niet van toepassing zijn.
Geen bewijs
De verzekeraar van de heftruck stelt dat er bij het ongeval sprake is van een WAM-risico, dat expliciet is uitgesloten op de avb-polis. De maatschappij kan gebrek aan de handrem of het onvoldoende aantrekken van de handrem niet aantonen. Zonder bewijs kan de WAM-verzekeraar niet eisen dat de avb-verzekeraar in de schade deelt.
De vrachtwagen is verzekerd tegen schade veroorzaakt door goederen die zich op het voertuig bevinden of ervan af zijn gevallen, meent de avb-verzekeraar. De heftruck viel van de laadruimte toen de vrachtwagencombinatie naar voren reed.
Uitspraak
De Commissie Samenloop stelt vast dat beide verzekeringen de schade in beginsel dekken. De avb-verzekering van de heftruck bevat echter bepalingen op grond waarvan andere verzekeringen voorgaan, danwel als een excedentdekking moet worden gezien.
Daarom bepaalt de commissie dat de WAM-verzekeraar de schade volledig moet betalen.
Uitspraak nr. 92 van de Verbondscommissie Samenloop inzake ‘WA-motorrijtuigverzekering/AVB-verzekering’

Reageer op dit artikel