nieuws

Na Ibas ook Westward failliet

Archief

De Curaçaose verzekeringsmaatschappij Westward is failliet verklaard. De Pensioen- en Verzekeringskamer had in maart al een acquisitieverbod opgelegd aan de fietsverzekeraar.

Assurantiekantoor Ibas Ede, dat fietsverzekeringen verkocht voor Westward, ging begin dit jaar failliet. Aanleiding hiervoor was het van Antilliaanse zijde uitblijven van de uitbetaling van schadeclaims. De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) verzocht vervolgens de Bank Nederlandse Antillen (BNA), verantwoordelijk voor het toezicht op Westward, een onderzoek in te stellen. Dat leidde in maart tot een faillissementsaanvraag door de BNA. Een woordvoerder van de PVK zegt dat het acquisitieverbod een direct gevolg hiervan is.
J. Kalisvaart, curator in het Ibas-faillissement, vermoedt dat er kwade opzet in het spel is: “Het kan toch niet waar zijn wat hier is gebeurd? Dit is allemaal door mensen bedacht”. Kalisvaart heeft directeur Grul van de Antilliaanse verzekeraar eenmaal gesproken: “Maar daar ben ik ook niet wijzer van geworden”.
SER-onderzoek
In augustus 1998 werden bij de Sociaal-Economische Raad (SER) vragen gesteld over de wijze waarop Ibas verzekeringen sloot. Men vermoedde dat tussenpersoon Ibas optrad als gevolmachtigde. Aan de hand van een door eigenaar Henk Smit overgelegde overeenkomst met London & Lancashire (later opgegaan in London Verzekeringen) concludeerde de SER toen dat Ibas conform de regels opereerde en geen volmachthouder was. Ingangsdatum van de overeenkomst was 1 juli 1998.
Bert van der Ploeg, directeur marketing bij London, bevestigt de schriftelijke overeenkomst. “De samenwerking met Ibas is echter nooit van de grond gekomen. Ibas werkte samen met Westward; er zijn nooit verzekeringen verkocht waarvoor wij de risicodrager waren. Pas veel later, in december vorig jaar, hebben wij fietshandelaren het aanbod gedaan fietsverzekeringen bij ons te sluiten vanwege de problemen die er waren met het uitbetalen van claims door Westward”, aldus Van der Ploeg.
Curator
In het faillissement Westward is Georg van Daal tot curator benoemd. Veel kan hij echter nog niet melden: “Het faillissement is aangevraagd door de Bank Nederlandse Antillen en op 27 april uitgesproken. Maar ik ben nog niets opgeschoten. De bestuurder, André Grul, heeft echter bezwaar gemaakt tegen het feit dat ik als curator ben aangewezen. Waarom? Dat moet u aan zijn advocaat vragen, de heer Gorsira”. Deze wil op zijn beurt ook niet veel kwijt: “De twee mensen die bij Westward zijn betrokken, de heer Grul en nog iemand anders, hebben om hun moverende redenen bezwaar tegen het aanwijzen van de heer Van Daal als curator. Ik zal daarom een verzoek tot ontslag indienen bij de rechter-commissaris. Ik kan alleen zeggen dat het belang van de boedel daarbij een rol speelt.”

Reageer op dit artikel