nieuws

Multimediair voor oudedag en kinderdagverblijf

Archief

De pensioenvoorziening regelen voor bedrijven. Dat is de kernactiviteit van Multimediair. Met de persoonlijke financiële planning van alle deelnemers van zo’n pensioencontract laat het bemiddelingsbedrijf zich niet in. “Geen capaciteit voor”, geeft directeur Peter van Haren ruiterlijk toe. Vreemd genoeg ziet de verzekeringsman de exploitatie van een keten kinderdagverblijven in het kader van employee-benefits wél zitten.

door Henri Drost
Samen met Fred Meijer richtte Peter van Haren in 1992 – “op 15 september” herinnert hij zich exact – het bemiddelingsbedrijf Multimediair op. Het assurantiekantoor vestigde zich op een bedrijventerrein in Capelle aan den IJssel. “Ik was liever in Rotterdam gaan zitten, dat is toch meer een werkstad. Maar goed, we zitten hier centraal, dichtbij de uitvalswegen.”
Van Haren (voor 65% eigenaar) en Meijer (35%) schreven een bedrijfsplan dat binnen tien jaar moest leiden tot een toppositie in de bedrijvenmarkt. Zeer ambitieus, vooral omdat het bedrijf op nul moest beginnen. Het klinkt haast nostalgisch als Peter van Haren verhaalt over het najaar van 1992. “We hebben het ABC-boek voor handel en industrie erbij gepakt en hebben daaruit honderd bedrijven geselecteerd. Die hebben we een brief geschreven, gericht aan de directie.” De opbrengst was weinig bemoedigend. “Nadat we ze allemaal hadden nagebeld, bleven er zeven afspraken voor een bezoek over. En die leverden welgeteld twee klanten op.”
Beredeneren
Het vertrouwen van beide compagnons in Multimediair én in elkaar, liep geen deuk op. En dat terwijl beide mannen elkaar vóór de gezamenlijke onderneming eigenlijk niet kenden. “Een inspecteur van Aegon heeft ons destijds met elkaar in contact gebracht. Hij kende onze afzonderlijke ambities.”
“Ik ben die zomer een aantal keren bij Fred thuis geweest, waar hij ook zijn eigen kantoor hield. Zo heb ik met hem kennisgemaakt. En na verloop van tijd bemerk je dat je erg veel raakvlakken hebt, dat het klikt. Dat is eigenlijk niet te beredeneren, maar je voelt dat iets goed zit. We vullen elkaar in het werk ook goed aan. Fred is intern gericht, ik meer extern.”
Innerlijke twijfel
De collectieve pensioenregeling is de belangrijkste voorziening waar Multimediair zich op richt. “Dat is ons vertrekpunt. Van daaruit brengen we de andere verzekeringen en financiële regelingen in kaart.”
Van Haren bemerkt bij bedrijven een groeiende belangstelling voor het onderwerp pensioen. “Zeker als wij voor hen in kaart brengen welke kostenbesparing mogelijk is.” Van Haren noemt als voorbeeld een bedrijf dat deelnam aan het verplicht gestelde pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven. “Daar deed de helft van het personeel administratief werk, verder lag de gemiddelde leeftijd stukken lager dan in de gehele vervoersbedrijfstak. Door uittreding uit het pensioenfonds werd een enorme besparing op de pensioenpremies behaald en ook voor de werknemers is de nieuwe pensioenvoorziening veel gunstiger.”
Van Haren zegt momenteel bezig te zijn met diverse verzoeken tot dispensatie van de verplichte deelname aan een pensioenfonds. Opmerkelijk genoeg levert deze ontwikkeling hem wel de nodige innerlijke twijfel op. “Begrijp me goed, voor de individuele bedrijven is zo’n uittreding absoluut een goede stap. Maar diep in m’n hart vind ik het jammer dat de solidariteit in onze maatschappij meer en meer wegvalt. Je ziet die ontwikkeling bij alle sociale voorzieningen. Als alle goede risico’s weglopen, blijven de slechte risico’s met onbetaalbare (pensioen)verzekeringspremies achter.”
Beschikbare premie
Een oplossing voor het probleem – in de praktijk mede door hemzelf gecreëerd – heeft Van Haren niet direct voor handen. “Wellicht is een tussenweg mogelijk. Het risicodeel zou collectief verzekerd en dus solidair moeten zijn; het spaardeel mag wat mij betreft per individu geregeld worden.”
Dat laatste past uitstekend in de verwachte opkomst van de beschikbare premieregeling. “Binnen de commerciële adviesraad van Nationale-Nederlanden – een discussiegroep bestaande uit negen tussenpersonen en de directie van NN – praten we regelmatig over dit onderwerp. Ondernemers zijn momenteel zeer geïnteresseerd in pensioenregelingen op basis van beschikbare premie, als onderdeel van hun employee-benefits. Overigens leeft het concept employee-benefits in het geheel niet bij bedrijven; dat is echt iets van onze branche zelf.”
“De salaris-diensttijdregelingen op basis van eindloon hebben zichzelf de nek omgedraaid. Stijgende lonen en een lage rente zorgen voor hoge back-servicelasten. Bij een beschikbare premieregeling doet dit probleem zich niet voor en een werkgever heeft duidelijkheid over de kosten; dat spreekt erg aan. Een probleem is alleen nog de kennis van en interesse voor dergelijke pensioenregelingen bij werknemers. Want onbekend maakt onbemind.”
Capaciteit
Voor een aantal klanten probeert Multimediair de bewustwording van pensioen te vergroten door jaarverslagen over hun pensioenregeling op te stellen. “Daarin geven we de ontwikkelingen weer en de verwachtingen voor de toekomst. Werkgevers waarderen dat zeer. Op termijn gaan we dat bij alle pensioencontracten doen.”
Naast collectieve pensioenregelingen regelt Multimediair voor zijn klanten waar mogelijk de ziektekosten- en autoverzekering. Gesteund door de overheidsmaatregelen van de afgelopen jaren vallen verder spaarloonregelingen, ziektewetverzekeringen en WAO-verzekeringen in het productenaanbod. Voor wat betreft individuele pensioenvoorzieningen beperken Van Haren en zijn medewerkers zich tot de directie- en stafleden van bedrijven.
Met individuele werknemers bemoeit hij zich liever niet. U laat grote groepen potentiële klanten gewoon aan u voorbij gaan? “Ja, daar kiezen we bewust voor. Voor de financiële planning van werknemers is een persoonlijk gesprek onontbeerlijk. En daar hebben wij eenvoudigweg de capaciteit niet voor. De advisering en verwerking kunnen wij niet aan.”
“We hebben het wel een keer gedaan, een flying squad, met hulp van de verzekeraar in kwestie. Het was een groot succes, vooral bij de spaarloonregelingen. Maar vooralsnog beperken we ons tot het in kaart brengen van een complete onderneming. Aanvullend richten we ons doelbewust alleen op de directie en stafpersoneel. Wellicht dat we in de toekomst wel alle deelnemers van financiële planning gaan voorzien.”
Administratie
Een grote pensioenvis haalde Multimediair onlangs binnen met uitzendorganisatie Start. Van Haren hoopt dat de concurrenten Vedior en Content binnen afzienbare tijd dit voorbeeld volgen. “Het contact met Start kwam tot stand via mond-tot-mondreclame. We hebben daar een keer een presentatie gehouden over employee-benefits, en die is in goede aarde gevallen”, vertelt Van Haren niet zonder trots.
Met 80.000 potentiële pensioendeelnemers – 6.500 werknemers van Start zelf en verder alle uitzend- en detacheringskrachten – is het Start-contract de grootste voor Multimediair tot nu toe. De pensioenregeling is ondergebracht bij NN. “Samen met Start hebben we vijf maanden lang gewerkt aan het opzetten van deze regeling. We hebben de negentig personeelsfunctionarissen van Start opgeleid, die weer de intercedenten op de vijfhonderd Start-vestigingen aansturen. En dankzij onze geavanceerde automatisering – van ACT en in dit geval ook Connect – zijn we in staat de pensioenadministratie zelf te verzorgen.”
De administratie van lopende pensioencontracten ligt vaak in handen van de verzekeraars. En dat levert regelmatig problemen op, constateert Van Haren. “Verwerkingstijden van ruim een jaar zijn niet meer te verkopen. Gelukkig hebben de meeste mensen nog wel zoveel vertrouwen in verzekeraars dat ze denken dat alles uiteindelijk goed wordt geregeld, maar een aanfluiting blijft het. Bij nieuwe overeenkomsten vallen slecht administrerende maatschappijen daarom direct af. Nee, ik noem geen namen, ze weten het zelf wel.”
Kinderopvang
De collectieve ziektekostenverzekering voor Start en de spaarloonregeling verlopen inmiddels ook via Multimediair. Gewerkt wordt aan een bedrijfsbreed PC Privé-project én aan de opzet van kinderopvang voor Start-medewerkers en met name Start-uitzendkrachten. “Wij willen een totaalleverancier van employee-benefits zijn, vandaar dat we ons hier mee bezig houden.”
Vooral de opzet van een landelijke keten van kinderdagverblijven is opmerkelijk voor een assurantietussenpersoon. “De flexibiliteit van arbeid zal almaar groter worden. Dat geldt met name voor uitzendpersoneel. En waar directe beschikbaarheid van arbeid nodig is, is directe beschikbaarheid van kinderopvang eveneens noodzakelijk. Maar nu hebben kinderdagverblijven lange wachttijden, en als je al aan de beurt komt, dan word je geconfronteerd met vaste openingstijden en jaarcontracten. Dat werkt dus niet voor een uitzendkracht.”
“We werken nu aan een businessplan en willen nog dit jaar met enkele pilots beginnen. Uiteindelijk moeten we landelijke dekking bereiken. Het moet een beetje een McDonalds-systeem worden, herkenbaar en flexibel.”
Vitesse
Multimediair telt nu 26 medewerkers, waarvan er achttien in de binnendienst werken in Capelle. Het bedrijf boekt al enkele jaren een omzetgroei van 50%. De klanten (waaronder 335 bedrijven) waren vorig jaar goed voor een omzet van f 3,7 mln, waarvan 95% afkomstig uit provisies. “Op no-cure-no-paybasis komen we bij bedrijven binnen. Urendeclaraties dienen we alleen in als we bijvoorbeeld gevraagd worden om een second-opinion te geven.”
Vorige maand is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het schadekantoor Langterm uit Krimpen aan den IJssel, inmiddels als Langterm Financieel Management kantoorhoudend aan het Rivium in Rotterdam. “De bedrijven vullen elkaar perfect aan; één plus één is in dit geval drie. Langterm is sterk in risk-management en schadeverzekeringen voor bedrijven, wij zijn juist goed in de inkomensverzekeringen. De aandelen van Langterm Financieel Management zijn nog voor de helft in handen van Ed Jansen, directeur van Langterm.”
Peter van Haren is samen met Fred Meijer op weg naar de top van de bedrijvenmarkt. “Wat Vitesse in de voetbalwereld wil, willen wij in de assurantiebemiddeling voor bedrijven.” Een persoonlijke keerzijde heeft de groei van het bedrijf ook. “Des te groter je wordt, des te meer je gedwongen wordt om directe leiding te geven aan je bedrijf. Daardoor blijft steeds minder tijd over voor contacten met klanten. Je loopt in een trechter waar je eigenlijk niet in wilt. We werken daarom aan een andere organisatiestructuur, waardoor wij wat meer tijd krijgen voor strategische werkzaamheden.”
De eerste ervaringen met de verzekeringsbranche deed Peter van Haren (41) op bij Nationale-Nederlanden, waar hij een vier maanden durende opleiding tot Leven-inspecteur volgde. “Een hele goede opleiding.” Zijn kennis gebruikt Van Haren vervolgens een tiental jaren voor het Zoetermeerse assurantiekantoor Perizonius. In 1992 dacht hij “dat kan ik zelf ook”, en begon samen met Fred Meijer (42) vanaf het nulpunt aan Multimediair. Zeven jaar later telt Multimediair 26 medewerkers en een omzet van bijna vier miljoen gulden.

Reageer op dit artikel