nieuws

Multiculturele polis voor uitvaartkosten

Archief

Monuta heeft een (gezins)uitvaartverzekering geintroduceerd voor de multiculturele markt. Met dit product wil de maatschappij inspelen op de behoefte van twee miljoen etnische minderheden in ons land.

De Multiculturele Uitvaartverzekering, zoals het product is genoemd, is deze week gelanceerd. De polis dekt alle uitvaartkosten van overledenen die volgens niet-Nederlandse tradities wilen worden begraven of gecremeerd. Het product kent twee varianten: de Nederland-dekking en de Buitenland-dekking.
De Nederland-dekking omvat onder meer: uitvaart door uitvaartverzorgers bekend met culturele achtergrond van verzekerden, vervoer, huur ruimte voor rituele bewassing en extra bezoeken. Bijverzekerd kan worden: diverse soorten bewassingen, compleet pakket rituele bewassingsbenodigdheden, opbaring in moskee of mandir, begrafenis op islamitische akker, islamitisch witmarmeren standaardgrafmonument, reservering geld voor veertig dagen rouw voor familie, en crematie en asverstrooiing volgens multiculturele tradities.
De Buitenland-dekking omvat standaard onder meer: balsemen, zinken binnenkist met luchtfilter, en vervoer naar Schiphol. Bijverzekerd kan worden: bewassingen, huur mortuarium in ziekenhuis, opbaring in moskee of mandir, geestelijke verzorging door imam of pandit, vervoer naar buitenland per vliegtuig, en begeleider tijdens vervoer naar buitenland.

Reageer op dit artikel