nieuws

Movir wil voor aov vijfjaarscontracten

Archief

Movir heeft voor de aov korting ingesteld voor vijfjaarscontracten. Bestaande contracten kunnen worden omgezet. Ook is een WAZ-dekking en een starterskorting gelanceerd.

Op de vijfjaarscontracten verleent Movir een korting van 5%. Verzekerden met een eenjarig contract hebben het aanbod gekregen over te stappen. Hierbij blijven de premiegaranties (die zijn gegeven tot januari 2004) gehandhaafd. De overstap vindt plaats per eerstvolgende contractsdatum maar de premiekorting gaat, met terugwerkende kracht, op 1 januari van dit jaar in. De korting geldt ook voor mantelcontracten. Volgens Movir-directeur Rogier Huffnagel is de omzetting naar vijfjaarscontracten een wens van het intermediair. “Het intermediair wil rust in de aov-portefeuille en die is onder meer door de retourprovisies op aov’s ver te zoeken.” Huffnagel zegt desgevraagd dat er geen kritiek is gekomen op het feit dat de premies kortgeleden drastisch zijn verhoogd en dat nu korting wordt gegeven. “Een korting op langlopende contracten is immers gebruikelijk.” Kort na de betreffende mailing hadden al meer dan drieduizend verzekerden gevraagd om een vijfjaarscontract.
De korting, en dit geldt ook voor de starterskorting en de WAZ-aanvulling, hebben betrekking op alle aov’s van het label Movir (Nationale-Nederlanden). Dit label omvat de aov-producten van AO Verzekeringen en van Movir (plus van levensverzekeraar Apollonia).
WAZ en starters
De Waz-dekking biedt tegen een premie van 12,5% van de premievoet (tarief per verzekerd dagbedrag) dekking tegen het WAZ-gat. “Wij hadden geen aparte WAZ-dekking want wij gingen er altijd van uit dat het intermediair bij de advisering rekening zou houden met het WAZ-gat”, zegt Huffnagel.
De startersregeling ziet er als volgt uit: in het eerste (verzekerings)jaar 25%, in het tweede jaar 15%, en in het derde jaar 10% korting op de premie. De korting geldt uitsluitend voor vijfjaarscontracten en komt bovenop genoemde 5% korting. Dit geldt ook bij een mantelcontract. “Movir kende geen starterskorting. Onze premies waren daarvoor te laag”, zegt Huffnagel.

Reageer op dit artikel