nieuws

Movir verruimt acceptatiebeleid

Archief

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir verruimt zijn acceptatiebeleid op twee punten

Zo wordt de maximale acceptatieleeftijd verhoogd van 50 naar 55 jaar en het maximaal te verzekeren dagbedrag van de langlopende Beroeps-aov wordt verhoogd van € 370 naar € 550. Aanleiding voor de verruiming zijn ontwikkelingen in de markt, zoals langer doorwerken, en verzoeken vanuit het intermediair. Verder zegt Movir het artikel in de polisvoorwaarden over het urencriterium niet toe te passen. In dit artikel staat dat de mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door het aantal feitelijk gewerkte uren, uitgaande van een maximum van zestig uur per week. In de eerstvolgende versie van de polisvoorwaarden wordt dit nu geschrapt.

Reageer op dit artikel