nieuws

Movir verlaagt diverse premies

Archief

Aov-verzekeraar Movir gaat volgend jaar de premies voor 23- tot 48-jarigen in diverse beroepen verlagen met 4% tot 42%. De premies voor tandartsen en huisartsen blijven gelijk en die voor veeartsen gaat 25% omhoog.

De premieverhoging betreft uitsluitend dierenartsen die werkzaam zijn in de veehouderij. Dierenartsen die voornamelijk (90%) huisdieren behandelen, krijgen geen premieverhoging. Ook huisartsen en tandartsen worden niet geconfronteerd met premieverhogingen.
Medisch specialisten, apothekers en overige medici die tot de leeftijdgroep 23-48 jaar behoren, krijgen een premieverlaging die varieert van 4% tot 30%. Ook in andere beroepsgroepen worden de premies voor verzekerden van 23 jaar tot 48 jaar verlaagd. Het betreft administratieve en technische beroepen, zoals managers, ingenieurs en automatiseringsspecialisten. Voor hen varieert de verlaging van 4% tot 42%. Voor sommige technische beroepen geldt de premieverlaging zelfs tot het 62e jaar.
Voorts gaat Movir de maximumleeftijd voor de starterskorting optrekken van 40 jaar naar 45 jaar.
Movir zwijgt
Hoewel Movir dezer dagen het intermediair heeft geïnformeerd over de premiewijzigingen, wil de verzekeraar de verhogingen tegenover AM niet bevestigen of ontkennen. “De reden is dat wij het intermediair beloofd hebben dat wij hun de tijd zouden geven om hun verzekerden te informeren en dat wij de pers pas in november zouden inlichten”, zegt woordvoerder Bart de Gans.
De premieverlagingen van Movir zijn verrassend. De verzekeraar voerde namelijk in 2000, na een financiële catastrofe, in alle bedrijfssectoren drastische premieverhogingen door. Wel kondigde Movir in 2003 aan, dat de financiële resultaten dusdanig waren dat voor dit jaar geen premieverhogingen nodig waren en dat de premieopslag voor veeartsen (voor wie de premie in 2005 dus onhoog gaat) begin 2004 kon vervallen.

Reageer op dit artikel