nieuws

Movir-overdracht legt de leden geen windeieren

Archief

Movir komt geheel in handen van ING. De Movir-leden legt dat geen windeieren. Begin augustus worden vervolgens de producten van Movir en AO Artsen Verzekeringen, onder het label Movir, geharmoniseerd.

Bankverzekeraar ING had al 70% van de aandelen in handen en gaat nu ook de overige 30% kopen. De ledenvergadering van de onderlinge Movir heeft hier kortgeleden mee ingestemd. Met de totale overdracht is f 225 mln gemoeid. ING betaalt dit aan de onderlinge in certificaten van gewone aandelen ING Groep. “Er is nog, als gevolg van een fiscale vordering, dertig miljoen in kas, dus in het totaal is er tweehonderdvijfenvijftig miljoen”, zegt Movir-directeur Maurits De Brauw. Dit bezit komt ten goede aan de circa 36.000 leden/verzekerden van de onderlinge. Voorlopig blijft de onderlinge dit bezit beheren. “Het is aan de leden om te bepalen wat er mee moet gebeuren”, zegt De Brauw. “Als de leden geld zouden willen zien, hebben ze het recht de onderlinge te liquideren.” Dat zal voorlopig niet gebeuren, want bij een dergelijke aandelentransactie vindt geen fiscale heffing plaats indien de certificaten tenminste drie jaar worden aangehouden (zie AM 12/2000, pag.7).
Afgelopen herfst werd de portefeuille van Movir overgedragen aan een NV die voor 70% in handen kwam van ING. De overige 30% kwam toen in het bezit van de onderlinge (dus de verzekerden). De leden verzetten zich tegen de overdracht, maar omdat Movir in feite failliet was, konden ze dit niet verhinderen. (Zie ook de AM’s 19/1999, 20/1999, 23/1999, en 3/2000)
Samenvoegen
ING, die totale financiële dienstverlener voor medici en aanverwante doelgroepen wil zijn, gaat rond Movir één bedrijf voor de doelgroep creëren. Hiertoe worden de kleinere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar AO Artsen-Verzekeringen en de levens- en pensioenverzekeraar Apollonia – die deel uitmaken van ING – toegevoegd. “De nieuwe naam wordt Movir”, zegt De Brauw. Appolina is dit voorjaar al bij Movir in Nieuwegein ingetrokken en de laatste afdelingen van AO Artsen-Verzekeringen gaan eind juli verhuizen. Juridisch moet er nog één bedrijf worden gevormd, “maar er wordt al als zodanig gewerkt”.
Begin augustus worden de polissen onder het label Movir geharmoniseerd. De Brauw: “Ik kan daar nu nog niets over zeggen.”

Reageer op dit artikel