nieuws

Movir-mantel voor ANT-tandartsen

Archief

Movir-mantel voor ANT-tandartsen

Movir heeft een mantelcontract gesloten voor tandartsen verenigd in de Associatie Nederlandse tandartsen (ANT).
Het mantelcontract voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering staat open voor het intermediair. Bij het ANT zijn achthonderd tandartsen aangesloten. Movir-directeur Maurits de Brauw gaat er vanuit, dat een deel van hen al op individuele basis bij Movir is verzekerd. De ANT heeft volgens hem voor Movir gekozen vanwege de goede preventie- en reïntgratieprogramma’s. Het is bekend, dat de arbeidsongeschiktheid onder tandartsen sterk toeneemt. Het mantelcontract heeft een duur van vijf jaar. @PLI = Volgens De Brauw is ongeveer tachtig procent van de tandartsen in ons land bij Movir verzekerd. De meeste tandartsen zijn aangesloten bij de NMT, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Voor deze organisatie heeft Movir een mantelcontract waarop ruim zesduizend tandartsen zijn verzekerd.
Apollonia verhuisd
Apollonia is het afgelopen weekend verhuisd naar het Movir-gebouw in Nieuwegein (Brugwal 1). Deze levensverzekeraar gaat met Movir en AO Artsen-Verzekeringen – allen ING-dochters – een nieuw bedrijf vormen voor ‘witte boorden en witte jassen’. Het telefoon- en faxnummer van Apollonia zijn niet gewijzigd. Het postadres is: Postbus 2160, 3430 CV Nieuwegein.

Reageer op dit artikel