nieuws

Movir-leden nog niet akkoord met overname

Archief

De leden van Movir hebben vorige week niet ingestemd met de overdracht van Movir aan ING. Volgens Movir-directeur De Brauw hebben de leden meer informatie nodig. Er komt een nieuwe vergadering.

Vorige week waren de leden van de onderlinge arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir in een bijzondere ledenvergadering bijeen om hun oordeel te vellen over de overdracht van Movir aan ING. Kort voor het afsluiten van dit nummer werd bekend dat het niet tot een stemming is gekomen. “Nee, het is niet afgeblazen”, zegt Movir-directeur jhr.mr. Maurits de Brauw desgevraagd. “De aangedragen oplossing is immers de enige oplossing. De leden hebben meer tijd nodig voor reflectie. Er komt medio november een nieuwe bijzondere ledenvergadering. De datum moet nog worden vastgesteld.”
Volgens De Brauw zijn de leden niet met bezwaren gekomen. “Nee, zij willen additionele informatie.” Movir heeft zich kennelijk vergist in de grondigheid waarmee de leden te werk gaan en in de emoties die bij zo’n overdracht een rol kunnen spelen. Op de vraag wat alzo ter tafel is gekomen, zegt De Brauw: “Er was bijvoorbeeld vraag naar de statuten van ING”.
Bergafwaarts
Movir heeft zich naar eigen zeggen uit geldgebrek in de armen van ING geworpen. Volgens het jaarverslag had de verzekeraar eind vorig jaar nog maar f 9 miljoen aan reserves. Gezien de schade-ontwikkeling over 1998 moet dat bedrag al in de eerste helft van dit jaar zijn opgesoupeerd. Deze zomer werd in een intentieverklaring vastgelegd, dat de bedrijfsactiviteiten van Movir worden overgedragen aan een NV. De onderlinge wordt dan een gewone vereniging die 30% van de aandelen van Movir behoudt en 70% van de aandelen verkoopt aan ING. De Brauw destijds: “Het is n constructie waar iedereen beter van wordt.” Hij maakte hierbij wel de kanttekening dat “de verzekerde leden geen geld krijgen, zoals bij de overname van AO Artsen-Verzekeringen door NN”.
De ‘constructie’ werd tijdens een algemene ledenvergadering in juli aan de leden gepresenteerd. Movir zegde toe dat de leden, met het oog op de bijzondere ledenvergadering waarin zou worden gestemd, nadere informatie zouden krijgen. De Brauw voorzag destijds geen hobbels. “Gelet op de reacties tot nu toe, ben ik positief gestemd over het oordeel van de leden” (zie AM 15, pag. 17). De Brauw zei toen ook dat “het in de lijn der verwachting ligt, dat de activiteiten van AO Artsen en Movir worden gebundeld”.

Reageer op dit artikel