nieuws

Movir-leden buigen zich over bod ING op resterende 30%

Archief

Eind deze maand kunnen de leden van de onderlinge Movir beslissen over het bod van ING om de resterende 30% van de aandelen in Movir NV over te nemen. ING zou dan 100% eigenaar zijn van deze vennootschap en daardoor geheel haar eigen plan met de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar kunnen trekken.

Zoals eerder gemeld, is ING bezig met de clustering in Nieuwegein van het aldaar zetelende Movir en de eerder door de ING Groep verworven verzekeraars AO Artsen-Verzekeringen (ook arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) en Apollonia (levens- en pensioenverzekeringen). Het concern wil rondom Movir een brede financiële dienstverlener bouwen voor de doelgroepen ‘witte boorden en witte jassen’.
Overdracht
Er was vorig jaar een bijzondere situatie ontstaan, nadat de Verzekeringskamer aan de met zware tegenvallers geconfronteerde Movir opdracht had gegeven om spoorslags circa f 100 mln aan te trekken om de solvabiliteit te versterken.
Deze financiering werd gevonden door de portefeuille van de onderlinge over te dragen aan een nieuw op te richten naamloze vennootschap (Movir NV). Van de aandelen zou 70% in handen komen van de ING Groep, in ruil voor certificaten van aandelen ING Groep met een waarde van f 157,5 mln. Die overdracht is op 4 oktober 1999 effectief geworden.
Het bestuur van de oorspronkelijke Movir wilde vervolgens de onderlinge ombouwen tot een vereniging; er was immers geen eigen verzekeringsbedrijf meer. De bedoelde vereniging zou dan actief kunnen zijn op onder meer het gebied van preventie, educatie en onderzoek.
De leden hebben dit plan tijdens diverse ledenvergaderingen keer op keer tegengehouden, waardoor er een bijna onmogelijke situatie is ontstaan.
Impasse doorbreken
Om de impasse te doorbreken, is ING nu met het voorstel gekomen om ook de resterende 30% van de aandelen in de nieuwe Movir over te nemen van de oorspronkelijke onderlinge. ING wil hier een evenredig bedrag voor betalen (f 67,5 mln), opnieuw te voldoen in certificaten ING.
Voordeel hiervan ten opzichte van een koopsom in contanten is, dat de onderlinge Movir een fiscaal optimale structuur van de transactie zou kunnen realiseren. Dit betekent dat er geen fiscale heffing zal plaatsvinden, op voorwaarde dat de certificaten gedurende ten minste drie jaar worden aangehouden (te rekenen vanaf 4 oktober 1999).
Inclusief een vordering op de fiscus van circa f 30 mln, wordt het totaal aan bezittingen van de onderlinge dan ruim f 250 mln. Het is aan de 36.000 leden/verzekerden om te bepalen wat er met dat bedrag moet gebeuren.

Reageer op dit artikel