nieuws

Movir biedt verzekerden gratis psychische hulpdienst

Archief

Aov-verzekeraar Movir is, naar eigen zeggen, de eerste maatschappij in ons land die arbeidsongeschiktheid probeert te voorkomen door het instellen van een gratis telefonische hulplijn.

Movir, die voornamelijk vrije beroepsbeoefenaren als medici, advocaten en accountants verzekert, heeft hiertoe op basis van exclusiviteit een eenjarig contract gesloten met Icas Nederland. Dit is een tachtig professionele hulpverleners omvattende organisatie.
Icas is enkele jaren geleden in Groot-Brittannië begonnen en was begin af aan een groot succes. De service leidde tot een aanzienlijke vermindering van conflicten, ziekte en absentie. De vrije beroepsbeoefenaren die bij Movir zijn verzekerd krijgen via hun assurantietussenpersoon een Icas-kaart. De service betreft niet uitsluitend hulpverlening bij psychische problemen, maar eveneens assistentie bij relatie- en gezinsproblemen of moeilijkheden van sociaal-maatschappelijke aard. Ook gezinsleden van de verzekerden kunnen er gebruik van maken. Zij krijgen daarvoor een eigen Icas-kaart.

Reageer op dit artikel