nieuws

Movir bezorgd over ontwikkeling schadelast

Archief

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir doet grote inspanningen op het terrein van preventie en ook in de begeleiding van arbeidsongeschikten om de schadelast binnen de perken te houden. De maatschappij hoopt daarmee te bereiken dat de premies voor 1999 niet verhoogd hoeven te worden.

In het jaarverslag over 1997 wordt uit de doeken gedaan dat deze verslagperiode bij Movir duidelijk twee gezichten had. In de eerste helft van 1997 was er een zeer positieve ontwikkeling van de schadelast. “Een premierestitutie lag in het verschiet.”
Echter, in het tweede halfjaar werd de maatschappij geconfronteerd met een sterke stijging van het aantal arbeidsongeschikten. “Van grote invloed was met name arbeidsongeschiktheid door aandoeningen van psychische aard en van het bewegingsapparaat. Zorgwekkend is de explosieve toename van het aantal nieuwe arbeidsongeschikten in 1997 die langer dan drie maanden arbeidsongeschikt zijn, zowel in absolute zin als in relatie tot het aantal verzekerden.”
Over geheel 1997 kwamen de schade-uitkeringen uit op f 130,8 (101,2) mln. Aan vermeerdering van de schade-reserve werd f 62,3 (44,5) mln besteed. Een en ander had tot gevolg dat over 1997 geen premierestitutie kon plaatsvinden, waar dat in de voorbije jaren al bijna een traditie was geworden.
Het batig saldo op de jaarrekening daalde in 1997 met bijna f 25 mln tot f 15,8 (40,7) mln. Er was een nettoresultaat van f 10,1 (7,8) mln, dat in z’n geheel aan de algemene reserve is toegevoegd.
Groei
Aan de inkomstenkant had Movir een florissante ontwikkeling. Mede door de overname van de aov-portefeuille van ‘concullega’ VVAA groeide het aantal verzekerden met 6.516 tot 33.031.
De verdiende premie eigen rekening steeg tot f 187,0 (160,7) mln. Per eind 1997 bedroeg het aantal medewerkers op full-timebasis 65,6 tegen 48,1 eind 1996.

Reageer op dit artikel