nieuws

Mourits: ketenintegratie moet scherper op netvlies komen

Archief

Niels Mourits, bestuursvoorzitter van standaardisatie-instituut Sivi, vindt dat ketenintegratie meer op het netvlies moet komen bij zowel verzekeraars als intermediair. “Hierin is komend jaar een belangrijke taak weggelegd voor het Sivi.”

Het Sivi-congres van 19 oktober kreeg als titel mee ‘Tempo & Noodzaak’. Volgens Mourits is er in de tijd van het e-Businessplatform en bij de start van Sivi wel veel tempo gemaakt. “Nu zie je dat weliswaar veel standaarden worden gebruikt, maar dat het met de implementatie van de Generieke Interface Manager (GIM) te traag gaat.”
Volgens Mourits zijn er diverse oorzaken voor de vertraging aan te wijzen. “Verzekeraars bieden nog niet alle functionaliteiten voor hun totale productenpalet. Verzekeraars zetten in eerste instantie in op nieuwe producten en het aanvragen van offertes, daar waar de tussenpersoon ook zit te wachten op mutatiemogelijkheden.”
Verder stelt Mourits vast dat het inbouwen van de GIM geen hoge prioriteit heeft bij het intermediair. “Daar wordt ook nog altijd gebruik gemaakt van de meer conventionele routes om een offerte aan te vragen of een mutatie door te geven”, aldus Mourits.
Daarnaast wijst de Sivi-voorzitter op de effecten van de extranetten. “Hier worden eveneens zaken gedaan via de digitale snelweg en het intermediair is hier relatief tevreden over.
Versnellen
Op de vraag hoe Sivi een en ander kan versnellen, zegt Mourits dat ketenintegratie tussen de oren moet komen. “Wij moeten kennelijk veel meer investeren in de communicatie over de voordelen van ketenintegratie voor het intermediair. Hierbij speelt de GIM als techniek een ondergeschikte rol. Naast congressen, de website en nieuwsbrieven zet Sivi vanaf dit najaar ook in op het organiseren van kleinschalige bijeenkomsten. We zoeken naar communicatiemogelijkheden die het resultaat omhoog brengen.”
Volgens Mourits is ook een belangrijke rol weggelegd voor de systeemhuizen. “Zij hebben de kennis en moeten de implementatie bij het intermediair regelen.”
Nieuwe dimensie
Wat volgens Mourits ook meespeelt in de huidige tijd is dat ketenintegratie een voorwaarde is om de klant de gewenste toegang te geven tot internet. “De consument van nu wil kijken, vergelijken maar ook direct een verzekering kunnen sluiten. Als wij die klant binnen willen houden, dan zal onze keten state-of-the-art moeten zijn. Dat vergt ook nog het een en ander.”
Daarnaast ziet Mourits grote mogelijkheden weggelegd voor de zogeheten GIM Resultatenservice. “Met deze techniek kan het berichtenverkeer via internet lopen en haal je het ADN-berichtenverkeer ertussenuit. Dat levert een forse kostenbesparing op.”
Verder is Sivi actief met het ontwikkelen van een webbased GIM. “Deze maakt het mogelijk dat ook organisaties als het DAK straks kunnen ‘gimmen’ met hun aangesloten tussenpersonen.”
Consequenties
Wat Mourits aan het eind van het gesprek nog wil benadrukken is dat het makkelijker gezegd is dan gedaan om de GIM te implementeren. “Het klinkt zo simpel, maar de GIM heeft consequenties voor de werkwijze van het kantoor; werkprocessen gaan anders lopen. Mourits ziet voor Sivi een rol weggelegd om ook dit aspect aan het intermediair nadrukkelijk voor het voetlicht te brengen.
bij het intermediair.”

Reageer op dit artikel