nieuws

MotorAss houdt 6 oktober oprichtingsvergadering

Archief

De kersverse vereniging voor motorrijders uit het verzekeringsbedrijf MotorAss houdt op 6 oktober a.s. haar oprichtingsvergadering (14.30 uur) in het kantoorpand van de Europeesche in Amsterdam.

De vereniging MotorAss is een initiatief van account-manager R.M.C.J.M. Kneepkens en van zelfstandig tussenpersoon H. Los. Zij willen medewerkers in het verzekeringsbedrijf die het motorrijden als hobby uitoefenen, enkele keren per jaar bijeen brengen.
Daartoe zullen jaarlijks drie toertochten worden gehouden door (een deel van) ons land en eenmaal per jaar een tweedaagse voortgezette rij-opleiding tegen gereduceerde prijs. De eerste toertocht, rond het IJsselmeer, staat voor 16 of 17 december op het programma. De definitieve datum wordt vastgesteld op de eerstkomende ledenvergadering.
Vijf secties
De vereniging i.o. zal vijf secties kennen: Midden, Noord-West, Noord-Oost, Zuid-West, en Zuid-Oost. Het voorlopige dagelijks bestuur wordt gevormd door de initiatiefnemers: voorzitter/secretaris Kneepkens en penningmeesteester Los. Tot dusver zouden ongeveer 30 leden zich hebben ingeschreven bij het secretariaat.
Het officiële informatieblad onder de titel Free Wheel verschijnt binnenkort.
MotorAss is (nog) op zoek naar sponsors. Met hun (financiële) steun moeten de kosten en contributie laag worden gehouden. Het lidmaatschapsgeld zal rond f 35 per jaar liggen. Daarnaast wordt een bijdrage van maximaal f 10 gevraagd voor deelname aan elke toertocht.
Het secretariaat-adres is: postbus 249, 8440 AE Heerenveen. Tel. 05130 – 20646 (na 10/10: 0513 -620646). Fax: 05130 – 26280 (na 10/10: 0513 – 626280).
Het logo van de kersverse motorclub

Reageer op dit artikel