nieuws

‘MOOZ’ verviervoudigd, ‘WTZ’ blijft gelijk

Archief

‘MOOZ’ verviervoudigd, ‘WTZ’ blijft gelijk

Particulier verzekerden worden volgend jaar geconfronteerd met een verviervoudiging van de MOOZ-bijdrage in de ziektekostenverzekering. De hoogte van de omslagbijdrage WTZ wordt niet gewijzigd.
De forse verhoging van de MOOZ-bijdrage is een rechtstreeks gevolg van de per 1 juli dit jaar ingevoerde Wet Van Otterloo. De oververtegenwoordiging van ouderen in het ziekenfonds is hierdoor drastisch gestegen. (Zie ook AM 19, pag. 7)
De bijdrage omslagregeling WTZ, die bedoeld is om de tekorten van het wettelijk geregelde standaardpakket op te vangen, blijft in 1995 op hetzelfde niveau als in de voorafgaande drie jaar.
Wettelijke bijdragen ziektekostenverzekering 1995 Leeftijdcategorie
0-19 jaar 20-64 jaar 65 jaar en ouder MOOZ-bijdrage jaarbedrag maandbedrag f 55,80 f 4,65 f 111,60 f 9,30 f 89,28 f 7,44 WTZ-bijdrage jaarbedrag maandbedrag f 207,00 f 17,25 f 414,00 f 34,50 f 331,20 f 27,60

Reageer op dit artikel