nieuws

Monuta zoekt nieuwe productie door sponsoring ‘goede doelen’

Archief

Monuta heeft het Monuta Charity Fund opgezet, een fonds dat donaties doet voor projecten aangedragen door met name het intermediair. Het fonds werd gepresenteerd aan ongeveer vijfhonderd tussenpersonen en genodigden tijdens het verzekeringscongres in Nijkerk ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Monuta.

De middelen van het Charity Fund bestaat uit een jaarlijkse bijdrage uit de nettowinst van Monuta. Voor dit en volgend jaar heeft de uitvaartverzekeraar minimaal f 1,5 mln beschikbaar gesteld voor projecten die te maken hebben met het thema: ‘Spelen, bron van geluk’. Om de twee jaar wordt een nieuw thema gekozen.
De geselecteerde projecten moeten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven in de lokale gemeenschap. Donatieaanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door de ‘ambassadeurs’ van het Monuta Charity Fund, dat zijn de medewerkers van de maatschappij en haar 1.400 assurantietussenpersonen.
Het fondsbestuur bestaat uit Erica Terpstra (voorzitter), Mies Bouwman, Monuta-hoofddirecteur Cors Hage, voorzitter Monuta Stichting Dolf Wille, en een lid van de Commissie Aanvraag Donatie. Deze vijfkopigge commissie beoordeelt per kwartaal de ingediende donatie-aanvragen aan de hand van vastgestelde criteria.
Als eerste donatie heeft het fonds 7.500 ter beschikking gesteld aan de Apeldoornse stichting Samen Spelen die zich inzet voor het plaatsen van aangepaste toestellen voor gehandicapte kinderen op speelplaatsen.
Relatiemarketing
De instelling van het charitatieve fonds is bedoeld als instrument voor het intermediair om zijn relatie met de lokale gemeenschap en daarmee veelal de klant te versterken. Juist het onderhouden van het contact met de klant, het geven van overzicht en inzicht en helpen bij het maken van keuzes, wordt in toenemende mate belangrijker, hield Lucas Goossens, partner bij marketing- en managementadviesbureau VODW, de zaal voor. “De kern van relatiemarketing is contact krijgen en houden, pro-actief.”
Uit onderzoek zou zijn vastgesteld dat gemiddeld 10% tot 15% (Randstad: 20% tot 25%) van de klanten van een assurantietussenpersoon jaarlijks naar een ander gaat. ,Als de helft hiervan kan worden behouden, levert dat een extra inkomstenbron van 50% over de gehele levensduur op”, becijferde Goossens.
Uitgaande van een gemiddelde premievolume per gezin van minimaal twaalf mille per jaar is dat volgens hem een lucratieve activiteit. Het uitdiepen van de klantenkring is niet langer een luxe, maar noodzaak, zei Goossens. “Klanten werven, kost tussen de tweehonderd en duizend gulden en dat zal alleen maar toenemen.”
Het gevecht om nieuwe klanten wordt ook feller, onder meer tot uiting komend in de gestaag toenemende stroom direct-mail die dagelijks op de deurmat valt. “Het aantal mailings is de laatste tien jaar ruim verdubbeld, van vier miljard naar bijna negen miljard. Dat komt neer op duizend mailings per huishouden per jaar. Ondanks deze communicatiedruk loont het nog steeds voor aanbieders om het te doen. “Met een besteding van 150 ecu per hoofd van de bevolking is ons land veruit de koning van de direct-mail”, aldus Goossens.
De grote aantallen mailings maken de consument onzeker over zijn behoefte aan verzekeringen. Dat biedt de tussenpersoon volop gelegenheid een voet tussen de deur te krijgen, aldus Goossens, die de voorkeur van de consument voor advies over eenvoudige producten op bijna 80% becijferde. Voor gecompliceerde producten ligt dat percentage nog hoger, stelde Goossens.
Charity-marketing
Eenderde van alle assurantiekantoren onderhoudt volgens Goossens al contacten met sociale organisaties, waaronder sportverenigingen, basisscholen, kindercreches en vrijwilligerswerk. “Van die kantoren geeft 70% aan dat deze contacten leiden tot nieuwe klanten.” Sponsoring en donatie aan goede doelen (charity-marketing) kan een kapstok zijn voor assurantiekantoren om zich (meer) te profileren. “Naamsbekendheid alleen is leeg. Op het moment dat de naam positief wordt geladen, blijft het beeld beter hangen.”
Een van de internationale instellingen die zich bedient van charity-marketing is Unicef. Met een geschat volume van f 4 mld aan fondsen voor goede doelen, waarvan f 2,7 mld geregistreerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), behoort ons land tot de top-5 van zogeheten donorlanden, doceerde Paul Koopmans, hoofd marketing en fondsenwerving van Unicef Nederland.
Monuta deed letterlijk een duit in het zakje door na afloop van het congres een bedrag van zo’n f 5.000 mee te geven, bijeengebracht door de tussenpersonen die vooraf een tientje hadden gekregen van Monuta. “Dan kunt u eens voelen hoe fijn het is om geld weg te geven”, sprak Dieuwertje Blok de zaal moraliserend toe.
Die voldoening is er zeker voor de tussenpersonen die in hun lokale gemeenschap actief doen aan charity-marketing, betoogde Koopmans. “Het straalt niet alleen positief uit naar uw kantoor, maar levert ook meer verkoopmogelijkheden op”, zo vergat Koopmans niet te verwijzen naar de portemonnee van het intermediair.
Voorwaarden voor charity-marketing zijn volgens Koopmans dat de boodschap goed moet worden overgebracht op de omgeving, dat de geselecteerde ‘goede doelen’ betrouwbaar zijn en dat het gedoneerde geld ook zichtbaar resultaat oplevert. “Mits goed toegepast, is charity-marketing een extra argument voor uw lokale marktbewerking, zo van: wij en Monuta doen ook iets terug. Het kan u als tussenpersoon helpen een ‘merk’ te worden net als Unicef.”
Hoofddirecteur Cors Hage overhandigt de ambassadeurs-medaille en informatiemap aan Dolf Wille. Gastpresentatrice Dieuwertje Blok gaat verscholen achter de map.
Monuta wil méér in uitvaartzorg
Het uitvaartverzorgingsbedrijf van Monuta (zeventig vestigingen) wil zijn vleugels verder uitslaan. Het marktaandeel van het bedrijf schommelt tussen de 8% en 10%, maar moet binnen twee jaar zijn opgetrokken naar 15%, aldus hoofddirecteur Cors Hage. Hij wil dat bereiken door overnames van lokale uitvaartcentra en door uitbreiding van het huidige aantal van vijf franchisekantoren. Op termijn wil Hage ook over de grenzen gaan kijken, antwoordde hij op een vraag van gastpresentatrice Dieuwertje Blok. Monuta verzorgt bijna twaalfduizend uitvaarten per jaar, telt zo’n 771.000 (726.000) polishouders die goed zijn voor een brutopremie-inkomen van circa f 67,7 (59,2) mln.
Vernieuwde website op 1 mei van start
Vanaf 1 mei start Monuta met een vernieuwde website (www.monuta.nl) op Internet. Tevens onderzoekt de uitvaartverzekeraar de mogelijkheid van een intranet op het Verzekeringsatrium. Via deze intranet wil Monuta onder meer administratieve zaken met haar tussenpersonen gaan regelen.

Reageer op dit artikel