nieuws

Monuta verstrekt meer dan vijftig volmachten

Archief

Uitvaartverzekeraar Monuta verwacht de komende jaren meer dan vijftig volmachten te gaan verstrekken aan intermediairbedrijven. “Gevolmachtigen willen een uitvaartmodule toevoegen aan hun gezinspakket”, aldus Monuta. Op dit moment hebben negen kantoren een volmacht van de Apeldoornse maatschappij, die als enige uitvaartverzekeraar volmachten geeft.

De volmachtovereenkomsten zijn een van de pijlers onder de sterke groei die Monuta momenteel doormaakt. Vorig jaar is de verkoop van nieuwe uitvaartverzekeringen al met zo’n 20% gestegen en tot en met de maand mei van dit jaar bedraagt de groei 25%.
Naast de volmachten breidt Monuta sterk uit in het aantal aangestelde tussenpersonen. Vorig jaar werden 283 nieuwe aanstellingen verleend, waardoor Monuta nu met meer dan tweeduizend assurantiekantoren zaken doet. “Door de sterk gestegen uitvaartkosten stijgt de behoefte aan een uitvaartverzekering”, weet algemeen directeur Cors Hage. “Het intermediair speelt daarop in, ook al omdat bepaalde levenproductie is weggevallen en de verzekerde kapitalen en dus de provisie op uitvaartverzekeringen aan belang toenemen.”
Winst
Monuta is vorig jaar hersteld van het jaarverlies uit 2002. Hage schrijft die verbetering voor 95% toe aan het beleggingsresultaat. “In 2002 moesten we nog een waardedaling op aandelen van e 12,0 mln verwerken, vorig jaar werd juist een stijging van e 3,9 mln gerealiseerd.” Monuta heeft 20% van z’n beleggingsportefeuille gestoken in aandelen.
Zonder de beleggingen daalde het Monuta-resultaat tot e 3,5 (7,9) mln. Daarvoor zijn vier redenen: “de nog te hoge vaste kosten in relatie tot de omzet uit uitvaartverzorging, een pensioenstorting, een toevoeging aan de voorziening verzekeringsverplichtingen en hogere provisiekosten als gevolg van de sterk gestegen productie”.
De provisiebetalingen stegen tot e 10,0 (7,4) mln bij een 19% hogere productie tot e 351 mln verzekerd kapitaal, goed voor 61.000 nieuwe verzekerden. In totaal telde Monuta eind vorig jaar 707.000 verzekerden met een verzekerd kapitaal van e 2,15 (1,90) mld. Inmiddels wordt 70% van de Monuta-productie binnengebracht door assurantietussenpersonen; tien jaar geleden lag dat aandeel nog op 5%. De 55 eigen loondienstadviseurs van Monuta verhoogden weliswaar hun productie, maar hun aandeel in de totale verkoop daalde verder tot 30%.
Monuta haalde ten slotte nog 7.500 nieuwe verzekerden uit overnames van portefeuilles van kleine uitvaartverenigingen. Vorig jaar werden de portefeuilles overgenomen van Steun Elkaar in Kerkrade – in bezit van een WTN-vergunning – en van Roswinkel en Omstreken. Onlangs zijn nog de polissen gekocht van Eygelshoven-Hopel in Kerkrade.
Internet ten slotte zal dit jaar 1% van de productie (in verzekerd kapitaal) voor z’n rekening gaan nemen. Monuta verkoopt polissen via internet alleen via websites van tussenpersonen. “We hebben nu zo’n tweehonderd aansluitingen.”
Producten
Monuta heeft binnen het productassortiment drie levensverzekeringen vernieuwd. “Die ondersteunen onze kernactiviteit uitvaart”, aldus adjunct-directeur Verzekeringen Jan Willem Baake. De Gezinszekerheidspolis (voorheen het Thuiszorg Garantie Plan) kent drie uitkeringsvormen: in geld, in zorg of een combinatie daarvan. Vergelijkbaar, maar specifiek gericht op mensen met een levensbedreigende aandoening, is de Zekerheidspolis bij ernstige ziekte (voorheen Trivalent Verzekering). Nieuw is de Spaarzekerpolis. Het intermediair is via een mailing (aan tweeduizend adressen) geïnformeerd.
Monuta 2003 2002 omzet 172,2 137,5 wv. verzekeringspremies 51,7 45,5 wv. uitvaartverzorging 97,3 96,2 resultaat verzekering 7,4 -6,4 resultaat verzorging 1,1 2,3 nettowinst 7,3 -4,1 eigen vermogen 64,5 57,2 solvabiliteit 171% 141% aantal verzekerden 707.000 653.000 aantal uitvaarten 20.422 21.320 aantal medewerkers (fte) 705 663

Reageer op dit artikel