nieuws

Monuta op zoek naar levensverzekeraars

Archief

Monuta wil op kortst mogelijke termijn in zee gaan met levenmaatschappijen die (grote) traditionele begrafenisverzekeringen in portefeuille hebben.

Deze houders van volksverzekeringsportefeuilles (uitkering in contanten) kunnen via Monuta de ‘natura-uitkering’ aanbieden aan hun verzekerden. “We denken daarmee een welkome uitbreiding aan hun dienstverlening te kunnen geven, te meer omdat de belangstelling voor dit naturaproduct sterk stijgend is”, aldus Cors Hage, hoofddirecteur van Monuta.
Hage garandeert dat voor het totale assortiment Monuta-producten dezelfde spelregels gaan gelden. Dat houdt onder meer in dat alle polissen zullen worden voorzien van een dekking voor (thuis)zorg. Binnen 24 uur na het overlijden van een verzekerde zal de thuiszorgspecialist van de maatschappij in overleg met de nabestaanden een (voor)zorgplan op maat samen te stellen. Daarbij wordt bekeken welk deel van de uitkering (in geld) zal worden besteed aan het treffen van praktische voorzieningen, dan wel in contanten wordt betaald, aldus Hage. (Zie ook pag.6)

Reageer op dit artikel