nieuws

Monuta-onderzoek: ‘uitvaart en internet gaan nog niet samen’

Archief

Meer dan de helft van de Nederlanders vindt het gebruik van internet bij en rond een uitvaart ongepast. Dit blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo in opdracht van Monuta.

De ondervraagden konden bij een meerkeuzevraag aangeven wat zij precies het meest ongepast vinden. Het bijwonen van een uitvaart via een webcam werd door 55% van de ondervraagden aangekruist. Monuta licht desgevraagd toe dat in de drie crematoria van Monuta en de drie crematoria waarin Monuta deelneemt, nog geen webcams zijn geïnstalleerd. Vijf jaar geleden installeerde crematorium Daelwijck in Utrecht als proef een webcam. Inmiddels hebben ook twee Limburgse crematoria een webcam geïnstalleerd. Van de ondervraagden kruiste voorts 30% het condoleren via een e-card aan als ongepast.
Ook kregen de ondervraagden een meerkeuzevraag voorgelegd in de categorie ‘wel passend’. Door 27% werd het condoleanceregister aangekruist. Volgens een toelichting van Monuta werd hierbij niet alleen gedoeld op een condoleanceregister van een bekende Nederlander, maar vooral op een digitaal register in de familiale sfeer. Voorts kruiste 16% een digitale herdenkingsplaats aan. Een herdenkingsplaats biedt, behalve condoleances, meer mogelijkheden, zoals een levensloop, foto’s en muziek.

Reageer op dit artikel