nieuws

Monuta koopt Navo

Archief

Monuta neemt natura-uitvaartverzekeraar Navo over. De Leidse maatschappij beschikte nog altijd niet over de benodigde vergunning voor de Wet Toezicht Natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (WTN).

Volgens Navo-bestuurder Willem van Kralingen wilde grootaandeelhouder mevrouw De Vries, weduwe van de oprichter J. de Vries, het bedrijf al enkele jaren verkopen. “Enerzijds vanwege de komst van de WTN en de daarmee gepaard gaande eisen, anderzijds omdat zij weinig betrokkenheid meer had bij het bedrijf en er ook geen nieuwe investeringen meer in wilde doen.”
De Nederlandse Arbeiders Verzekering Onderneming (Navo) werd in 1951 opgericht als schadeverzekeraar en werd onder meer bekend door zijn televisieverzekeringen. Pas later ging Navo zich toeleggen op natura-uitvaartverzekeringen; met uitvaartverzorging hield het Leidse bedrijf zich niet bezig. De huidige portefeuille telt 18.000 verzekerden, een verzekerd kapitaal van f 98 mln en een premie-omzet van f 2 mln op jaarbasis.
Eind 1999 was de aanwezige solvabiliteit f 615.000, waar f 522.000 vereist was. Bekend is dat de Verzekeringskamer al enige tijd in gesprek was met de leiding van Navo over de toekomst van het bedrijf. Er zijn nu nog drie natura-uitvaartverzekeraars wiens aanvraag voor een WTN-vergunning nog niet is gehonoreerd: Algemeen Belang in Winschoten, Ter Apel en Securitas.
Label blijft
De nieuwe eigenaar Monuta wil de administratie van Navo gaan integreren in de eigen back-office. Twee van de vier Navo-werknemers zijn al vertrokken. De administratieve integratie zal evenzeer gaan gelden voor het Limburgse dochterbedrijf De Universele. Monuta heeft daartoe een nieuw automatiseringssysteem ontwikkeld, waarmee een investering van zo’n f 5 mln tot f 7 mln is gemoeid.
Net als het label De Universele wil Monuta ook het label Navo handhaven. “Navo werkt met assurantietussenpersonen die voornamelijk in het westen van het land zijn gevestigd”, aldus Monuta-directielid René Wingelaar. “Dat sluit goed aan bij ons tussenpersonenkanaal.”
De nieuwe aankoop brengt de premie-omzet van Monuta op jaarbasis op f 86 mln. Daarmee is het Apeldoornse bedrijf de tweede uitvaartverzekeraar van ons land.
Uitvaartwinkels
Monuta is overigens bezig een nieuwe filosofie in het bedrijf te brengen, die mensen dichter bij de uitvaartverzorging moet brengen. Zo is inmiddels door twaalf van de tachtig uitvaartcentra van Monuta een zogeheten uitvaartwinkel geopend. De uitvaartcentra die nog niet over een speciale winkel beschikken, hebben al wel ‘inforuimtes’ ingericht.
De uitvaartwinkels bevinden zich bij voorkeur in of vlakbij een groot winkelcentrum. “In Amerika is dat heel gewoon”, weet Monuta-directeur Cors Hage. “De gedachte achter de uitvaartwinkels is dat hoe bewuster mensen hun keuzes maken, hoe waardevoller de uitvaart wordt ervaren. En dat helpt weer bij de verwerking van het verlies: toch een taak van Monuta.”
Bezoekers van de winkels kunnen niet alleen naar uitvaartattributen kijken, ze kunnen ze ook daadwerkelijk kopen. Geëtaleerd staan onder meer: modellen van kisten, urnen, boeken over de dood en rouwverwerking, een uitgebreide collectie condoléancekaarten en een kinderhoek.
Bewuster
Om de keuze voor een bepaalde uitvaart bewuster te laten zijn, proberen uitvaartverzorgers van Monuta gesprekken met nabestaanden voortaan ook in de uitvaartwinkels te laten plaatsvinden in plaats van bij hen thuis. “Het wordt hier allemaal veel tastbaarder voor de mensen”, zegt Hage, terwijl hij rondloopt in de nieuwe uitvaartwinkel van Monuta in Apeldoorn, tegenover het nog te openen winkelcentrum ’t Fort. “In België en Frankrijk komt deze werkwijze veelvuldig voor. In Nederland hebben we dit vroeger trouwens ook gekend.”
Assurantietussenpersonen kunnen eveneens gebruik maken van de uitvaartwinkels. “Wij bieden ze de mogelijkheid om samen met onze zorgconsulent hun klanten een beeld te geven van de uitvaart en van de zorg waar Monuta voor staat. Klanten kunnen op die manier zelf heel goed invulling geven aan de door hun gewenste uitvaart.”
Tussenpersonen komen overigens verplicht in aanraking met de uitvaartwinkels van Monuta. “Bij iedere nieuwe aanstelling nodigen we een tussenpersoon en diens buitendienst standaard uit in een uitvaartwinkel/uitvaartcentrum om de toegevoegde waarde van Monuta te tonen. De tussenpersoon moet ervaren waar Monuta voor staat.”
In de nieuwe uitvaartwinkels van Monuta kunnen nabestaanden een doodskist kiezen door modellen van echte kisten te bekijken en te voelen, in plaats van naar foto’s te kijken.
De gevel van het nieuwe uitvaartcentrum van Monuta in Apeldoorn, tegenover het nieuwe winkelcentrum ’t Fort.

Reageer op dit artikel