nieuws

Monuta kiest voor specialisme in het ‘einde-leven-segment’

Archief

Verzekeraar Monuta kiest voor de rol van niche-speler in het ‘einde-leven-segment’. De maatschappij doet dit in samenwerking met het intermediair, aldus het jaarverslag over 1995.

Monuta heeft begin dit jaar de loondienstorganisatie ondergebracht in de vennootschap Monuta Zorgadvies.
De samenwerking tussen dit verzorgingsbedrijf en het verzekeringsbedrijf Monuta zal in de komende jaren nadrukkelijk worden versterkt. “Fors zal worden geïnvesteerd in vergroting van de naamsbekendheid”, aldus de directie. Verder worden nieuwe diensten ontwikkeld die de rol van specialist in het ‘einde-leven-segment’ onderstrepen. Een voorbeeld noemt de maatschappij de oprichting van Monuta Momentum, een service-organisatie die zich richt op het vastleggen van de laatste wens van de leden en het geven van informatie over uitvaartverzorging en -verzekering.
Verzekeringen
De omzet van Monuta steeg vorig jaar naar f 126,7 (116,3) mln, waarvan f 46,7 (42,5) mln aan premies uit levens- en (natura)uitvaartverzekeringen. De acquisitiekosten van Monuta namen met f 3,5 mln toe door een verhoogde produktie nieuwe verzekeringen.
De acquisitiekosten (‘eerste kosten’) worden voortaan jaarlijks afgescheven in plaats van in één keer in het jaar van het sluiten van de verzekering.
Uitvaartverzorging
De omzet van Monuta uit de uitvaartverzorging nam toe tot f 60,0 (56,5) mln, afkomstig van 9.610 (9.426) uitvaarten. Door de overname van een uitvaartbdrijf in Rotterdam is het marktaandeel van Monuta gestegen tot 85, oftewel 11.000 uitvaarten per jaar, aldus de directie.
De netto winst van Monuta vorig jaar beliep f 6,8 (6,5) mln. Het aantal medewerkers daalde tot 391 (404).

Reageer op dit artikel