nieuws

Monuta: ‘Jammer van negatieve kop’

Archief

“In AM nummer 13 heeft New Media Marketplace een beoordeling gegeven over onze Internet-site. Wij vinden het jammer dat de kop boven het artikel negatief gesteld is. Namelijk bij het lezen van het artikel blijkt dat de beoordelaars het grootste deel van de site juist positief beoordeeld hebben.

Het bouwen van een eigen Internet-site is niet iets dat in een keer klaar is maar in de tijd verder ontwikkeld moet worden. Enkele kritische noten in de beoordeling waren dan ook welkom en deze hebben we dan ook al aangepast.
Er zijn echter twee opmerkingen waarop wij graag willen reageren.
Monuta heeft ervoor gekozen uitsluitend via bemiddeling van assurantie-adviseurs haar produkten op de markt te zetten. Wij realiseren ons terdege dat Internet mogelijkheden biedt rechtstreeks verzekeringen te verkopen, maar als intermediairmaatschappij willen wij die kant dus niet op. Wij willen geen direct-writer zijn. Dat wij niet on-line offertes uitbrengen is dan ook een logisch gevolg van onze strategische keuzes. Wij zijn dan ook van mening de kritiek op dit punt niet terecht is.
In de beoordeling wordt gesteld dat wij met onze Internet-site de dood niet uit de taboesfeer halen. Deze opmerking kunnen wij niet goed plaatsen. Monuta is als uitvaartonderneming de eerste ondernemer die de dood bespreekbaar maakt op Internet. Er is geen ondernemer in Nederland die de dood bespreekbaar maakt op Internet. Er is geen ondernemer in Nederland die de dood en de persoonlijke wensen rondom de uitvaart op deze wijze bespreekbaar maakt. Wij bieden de consumenten zelfs de mogelijkheid hun laatste wensen kenbaar te maken via het speciale Laatste Wensen Formulier.
De kop sluit naar onze mening beslist niet aan bij de inhoud van het artikel. Wij vinden het dan ook jammer dat AM niet kritisch naar de beoordeling gekeken heeft en Monuta gewaardeerd heeft als intermediairmaatschappij.
Bob van Laatum, projectleider PR/Reclame Monuta
Naschrift redactie:
We zijn blij dat Assurantie Magazine met de kritische bespreking ‘Monuta laat kansen liggen op Internet’ een bijdrage heeft kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de Internet-site van Monuta.
De kop boven het artikel is gebaseerd op de conclusie die de schrijvers van het artikel aan het eind van hun beoordeling geven. Wij zijn van mening dat de kop van het artikel de lading van deze conclusie dekt.
De constatering dat de mogelijkheid onbreekt om een kostenberekening te maken, wil natuurlijk niet zeggen dat wij Monuta niet waarderen als intermediairmaatschappij. Het is alleen jammer dat er een bepaalde mate van interactiviteit ontbreekt.

Reageer op dit artikel