nieuws

Monuta: f 850.000 naar liefdadigheid

Archief

Uitvaartverzekeraar Monuta heeft in een jaar tijd f 850.000 geschonken aan liefdadigheidsprojecten in ons land.

April vorig jaar richtte het Apeldoornse bedrijf daarvoor het Monuta Charity Fund op. Medewerkers van Monuta en zo’n 1.400 assurantietussenpersonen kunnen projecten aandragen. Een commissie, bestaande uit onder meer Erica Terpstra, Mies Bouwman en Monuta-directeur Cors Hage, beoordeelt of deze in aanmerking komt voor financiering.
Gelden voor het fonds zijn afkomstig van de nettowinst van Monuta. In 1999 is voor f 650.000 geschonken aan liefdadigheidsproject. Per project wordt maximaal f 7.500 gegeven; behalve bij schoolpleinen waar het maximum op f 3.500 ligt. Dit jaar heeft Monuta f 850.000 ter beschikking, waarvan f 200.000 inmiddels is uitgegeven.

Reageer op dit artikel