nieuws

Monuta definitief eigenaar Kloppersingel

Archief

De overdracht van de verzekeringsportefeuille van het Haarlemse uitvaartcentrum Kloppersingel naar Monuta is definitief.

De Verzekeringskamer heeft begin deze maand toestemming verleend voor de overdracht. Aanvankelijk verzette een aantal van de 6.500 polishouders zich tegen de overdracht; zij zagen meer heil in een aanbieding van Nuva. In de maand juli diende echter minder dan 25% van de polishouders een bezwaar in tegen de overname door Monuta.
De polishouders worden naar alle waarschijnlijkheid wel geconfronteerd met een beperking van de rechten: het verzekerde pakket van de premiebetalende verzekeringen wordt maximaal f 3.100. Voorwaarde is wel dat de premieverhoging van begin dit jaar wordt teruggedraaid.

Reageer op dit artikel