nieuws

Monuta combineert levens- verzekering met thuiszorg

Archief

Monuta heeft een levensverzekering in combinatie met thuiszorg gelanceerd. Met het Thuiszorg Garantie Plan kunnen nabestaanden kiezen uit een kapitaaluitkering of daadwerkelijke thuiszorg, of een combinatie van beide.

Vorig jaar introduceerde Monuta het ‘einde-leven-concept’, waarin zorg centraal staat. Het 75-jarige Monuta ziet natura-uitvaart als een zorgproduct en heeft met het Thuiszorg Garantie Plan zijn eerste levensverzekering die is gecombineerd met thuiszorg, op de markt gebracht. De uitvaartverzekeraar werkt ook aan hypotheken die in geval van ziekte of overlijden in zorgproducten ‘uitkeren’.
Een natura-uitvaartverzekering in combinatie met thuiszorg – zoals de vorig jaar geïntroduceerde PartnerZekerheidPolis van Nuvema-dochter Huva – ziet Monuta niet zitten. Woordvoerder Bob van Laatum: “In relatie tot natura-uitvaart is thuiszorg veel te duur. Een combinatie van beide in één product voert ons inziens te ver.”
Wel verwacht Monuta dat de meeste kopers van het Thuiszorg Garantie Plan ook een afzonderlijke natura-uitvaartpolis zullen sluiten. “Consumentenpanels wijzen uit dat belangstellenden voor dit nieuwe product echte zorgzoekers zijn: mensen die vooraf veel geregeld willen hebben.”
Kapitaal of thuiszorg
Met het Thuiszorg Garantie Plan kunnen nabestaanden, bij overlijden van één van de ouders, kiezen uit een uitkering in kapitaal (minimaal f 50.000) of thuiszorg ter waarde van het verzekerde bedrag, of een combinatie van beide.
Door de samenwerking met de landelijke, commerciële thuiszorgorganisatie NTN Thuiszorg garandeert Monuta 24 uur per dag, zeven dagen in de week thuiszorg.
Na het overlijden stelt de zorgconsulent binnen 24 uur een zogeheten zorgplan op. Onder thuiszorg wordt de primaire zorg voor een gezin met jonge kinderen verstaan, zoals kinderopvang en huishoudelijke hulp.
De looptijd – minimaal vijf jaar – wordt in principe afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De polis dekt ook het overlijden van één van de kinderen voor de 18-jarige leeftijd. Monuta keert dan f 5.000 uit aan de ouders.
Het product wordt momenteel door een selecte groep tussenpersonen getest. De verkoop vindt in eerste instantie plaats via direct marketing. Het reguliere intermediair en de verzelfstandigde loondienst-organisatie Monuta Zorgadvies zorgen via tele-marketing en persoonlijke verkoop voor de follow-up. Kader bij Monuta-verhaal
Fusie Monuta/Nuva in voorbereiding
Monuta en Nuva zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de fusie op basis van gelijkwaardigheid. Oorspronkelijk werd aan 1 januari 1997 gedacht als fusiedatum. Maar door de verschillende structuren van beide bedrijven – Monuta is een stichting en Nuva een vereniging – verloopt het fusieproces moeizamer dan gedacht.
Monuta-woordvoerder Bob van Laatum: “We hopen de fusie zo snel mogelijk rond te hebben. De besprekingen zijn in volle gang.”
Het premie-inkomen van Monuta lag in 1995 op f 36 mln, tegen f 15,6 mln voor Nuva. De aantallen verzekerden lopen uiteen van 600.000 voor Monuta en een kleine 300.000 voor Nuva. Met circa 20.000 uitvaarten per jaar bezit de combinatie een marktaandeel van ruim 14%.

Reageer op dit artikel