nieuws

Monuta boert goed in verzekeringen

Archief

Het verzekeringsbedrijf van Monuta heeft in 1997 een uitstekend jaar gehad. Het nettoresultaat schoot omhoog tot f 12,5 (7,8) mln. het uitvaartbedrijf hield onder de streep f 2,5 (1,8) mln over.

In totaal behaalde Monuta vorig jaar een nettowinst van f 15,1 (10,2) mln. Het resultaat uit 1996 werd negatief beïnvloed door een buitengewone voorziening à f 3,2 mln voor de kosten die gepaard zouden gaan met de voorgenomen fusie met Nuva. Die fusie is inmiddels afgeblazen. Het gereserveerde geld wordt nu ingezet voor euro- en millenniumactiviteiten.
Het brutopremie-inkomen van Monuta Verzekeringen steeg met 12% tot f 59,9 (53,4) mln. Daarvan was f 3,4 (2,0) mln afkomstig uit koopsommen. Eind 1997 had Monuta 636.500 (619.000) verzekerden in de boeken staan.
Aan provisie voor assurantietussenpersonen werd f 6,9 (4,8) mln uitgekeerd. Aan reclamekosten gaf Monuta in 1997 f 5,8 (3,6) mln uit.
Het uitvaartbedrijf van Monuta verzorgde vorig jaar 10.028 uitvaarten, bijna vierhonderd minder dan het jaar daarvoor. De omzet steeg met 5% tot f 69 mln. Monuta 1997 1996 omzet 152,9 142,2 brutopremie 59,9 53,4 uitvaartomzet 68,8 67,5 nettowinst 15,1 10,2 eigen vermogen 98,5 71,1 aantal medewerkers 427 415 aantal 10.028 10.407 (bedragen in f mln)

Reageer op dit artikel