nieuws

MoneYou en Reaal gaan over tot digitale acceptatie van taxaties

Archief

ABN Amro-dochter MoneYou is naar eigen zeggen als eerste geldverstrekker overgegaan op digitale acceptatie van taxatierapporten

Voor taxaties wordt exclusief samengewerkt met Nationale Taxatie Service (NTS). Reaal heeft een soortgelijke overeenkomst gesloten met 5punt20. Als reden voor de overstap naar digitale acceptatie noemt MoneYou “de snelheid en de zekerheid van een betrouwbare taxatie”. NTS zegt zelf veel verder te gaan dan andere taxateurs om onjuiste taxaties tegen te gaan. “Vooral in het westen van het land lijden geldverstrekkers verliezen, omdat frauduleus getaxeerd onroerend goed bij lange na niet de te hoge verkoopwaarde opbrengt bij executieverkoop. Ons model voorkomt frauduleuze taxaties door geldgevers volledige controle te bieden over de afstand tussen de makelaar en het taxatieobject. Verder geeft de geldverstrekker zelf aan welke taxateurs uit de volledig gescreende makelaarslijst niet of juist bij voorkeur worden ingeschakeld.” Het gehanteerde modelwaarderapport en het uiteindelijke taxatierapport worden geheel geautomatiseerd “en dus objectief” geanalyseerd. “Bovendien worden de gegevens na analyse en goedkeuring dubbel beveiligd. Dankzij de digitale handtekening kan het rapport achteraf niet worden gewijzigd. Rapport en bijbehorende data worden aangeleverd via een beveiligd XML-bericht dat direct in het eigen acceptatiesysteem van de geldverstrekker kan worden ingelezen.” Het NTS-systeem geeft een waarschuwing als de waarde in het uiteindelijke rapport meer dan 10% afwijkt van de modelwaarde. MoneYou werkt al langer samen met NTS. Klanten kunnen gebruikmaken van een online taxatieservice voor een vast bedrag van ? 275. Gekromde tenen NTS-projectmanager Edward Hollander is het niet eens met de kritiek van Hamer Taxaties op modelwaarderapporten (zie AM 8, pag. 45). “Ik heb het met gekromde tenen zitten lezen. Geldverstrekkers durven nog niet over te stappen op volledige modeltaxaties, dus panden worden nog steeds door een taxateur opgenomen. Ik begrijp dat wel, want in ons land kun je een hogere hypotheek krijgen dan de waarde van de woning. Maar alle taxateurs baseren hun taxaties op verkoopcijfers van woningen in de buurt, waar ze niet langs zijn geweest. Het is heel moeilijk te bepalen welke invloed de staat van onderhoud van een woning op de waarde heeft. Dan zou een taxateur bij alle woningen in de straat naar binnen moeten om te kijken of het huis beter of slechter onderhouden is. Maar de perceel-en de bebouwingsoppervlakte bepalen het grootste deel van de prijs. Een nieuwe keuken heeft geen invloed op de waarde als de koper die er meteen uithaalt. Een uitbouw heeft wat dat betreft veel meer waarde.” Volgens Hollander heeft een modelwaarderapport wel degelijk toegevoegde waarde: “Een taxateur die zo’n rapport niet gebruikt, verzamelt zelf ook cijfers. Een modelrapport is niets anders dan een combinatie van die cijfers. Voor een boerderij in een dorp heb je natuurlijk te weinig referentiemateriaal, maar bij een appartement in een grote stad geeft een modelwaarderapport een goede indicatie.” Reaal en 5punt20 Ook taxatiebureau 5punt20 en Reaal hebben het taxatieproces vergaand gedigitaliseerd. Alle processen van taxatieopdracht tot verwerking van de taxatierapporten in de backoffice verlopen nu digitaal. 5punt20 is verantwoordelijk voor de eindcontrole.

Reageer op dit artikel