nieuws

Mogelijk premie-explosie voor Britse drank- en voedselsector

Archief

Verzekeraar Zurich heeft de Britse drank- en voedselindustrie gewaarschuwd voor nieuwe forse premieverhogingen voor hun bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekeringen

Dit vanwege een te verwachten toename van claims als gevolg van een meer consument- en slachtoffervriendelijke jurisprudentie en de mondiger en claimbewuster wordende burgers. De verzekeraar raadt bedrijven dringend aan hun riskmanagementbeleid te herzien en bovendien hun maatschappelijke verantwoordelijkheid goed in ogenschouw te nemen.

Reageer op dit artikel