nieuws

Mogelijk gebundelde actie tegen Stichting Fidi

Archief

Het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) wil een rol spelen in het terugvorderen van betalingen aan de Stichting Fidi Financiële Diensten (zie AM Signalen 196)

Circa 14.000 tussenpersonen ontvingen in de eerste week van oktober een mailing met een betaalkaart van deze privé-stichting, die door een onbekend aantal intermediairs is gehonoreerd. Bij het SAF zijn inmiddels vijftien klachten binnengekomen van tussenpersonen die spijt hebben van hun betaling van € 250. Het steunpunt gaat bekijken in hoeverre het mogelijk is om de gestorte bijdragen te laten terugdraaien op grond van dwaling. Andere spijtoptanten kunnen ook terecht op www.fraudemeldpunt.nl (Loket meldingen).

Reageer op dit artikel