nieuws

Moes (Levob) in management- team Pensioenbedrijf ABP

Archief

Met de benoeming per 1 december van drs W. Moes, afkomstig van Levob, tot sectordirecteur, is de samenstelling het managementteam van het Pensioenbedrijf van het ABP voltooid.

Het managementteam bestaat uit een tweehoofdige directie – mr P. Bezemer en drs H. Penders – en 6 sectordirecteuren.
Moes, die bij Levob lid was van de groepsraad, is in het Pensioenbedrijf van het ABP verantwoordelijk voor de sector ‘veiligheid en orde’, hetgeen inhoudt: de overheidsinstellingen defensie, politie en justitie.
De sector ‘onderwijs’ is toevertrouwd aan drs H. Hilverink. Hilverink was directeur Pensioenen, Beleggingen en Financiën bij het Gezamenlijk Uitvoerings Orgaan (GUO).
De sectoren ‘rijk’, ‘lagere overheden’ en ‘semi-overheid’ zijn toevertrouwd aan resp. D. Swieringa, ir L. Mesters en G. Oostdam. Zij waren al verbonden aan het ABP, evenals sectordirecteur J.Meijer die de leiding heeft over de ondersteunende diensten.
Het Pensioenbedrijf van het ABP deelt dit jaar voor het eerst aan alle actieve deelnemers en de ‘slapers’ mee hoeveel pensioen zij hebben opgebouwd. Tot 15 oktober is aan 940.000 deelnemers de desbetreffende brief toegestuurd. Er was toen nog een restant van 450.000 te benaderen adressen, aldus een woordvoerder. In die 450.000 zitten 70.000 probleemgevallen, waaronder een groot aantal deelnemers die niet direct te vinden zijn.

Reageer op dit artikel