nieuws

Moederbedrijf roomt vermogen Zwolsche af

Archief

Het eigen vermogen van Zwolsche Algemeene is fiks afgeroomd door het Amerikaanse moederconcern ITT Hartford International. Vorig jaar werd in totaal ruim f 106 mln aan dividend uitgekeerd aan ITT.

Door de ingreep van Hartford is het eigen vermogen van Zwolsche Algemeene teruggelopen tot f 348,8 (455,3) mln en daarmee op het oude niveau van voorgaande jaren gekomen, aldus een woordvoerder.
Zwolsche Algemeene boerde ook in 1995 enorm goed. De netto winst steeg met meer dan 50% naar f 38,9 (25,0) mln. De omzet nam toe naar f 830,2 (765,7) mln.
Opzienbarend
Het levenbedrijf behaalde een bruto resultaat van f 23,0 (19,7) mln. Het bruto resultaat van het schadebedrijf was opzienbarend in vergelijking met andere verzekeraars: f 30,6 (14,6) mln.
“Onder de gegeven marktomstandigheden richten wij ons niet primair op verhoging van de produktie, maar meer op een verantwoord acceptatiebeleid om de portefeuille gezond te houden”, aldus de verklaring van de maatschappij.
Het bruto premie-inkomen bestaat (nog) voor meer dan de helft uit premies schadeverzekeringen: f 432,1 (421,5) mln. De levenpremies beliepen f 273,3 (229,0) mln.
Het aantal medewerkers bij Zwolsche Algemeene bleef nagenoeg gelijk: 545 (544). Zwolsche Algemeene 1995 1994 (in f mln) omzet 830 766 bruto premies 705 651 bedrijfskosten 71 73 provisies 95 87 netto winst 39 25 levensverzekeringen bruto premies 273 229 w.v. koopsommen 59 46 technisch resultaat 13 10 schadeverzekeringen bruto premies 432 417 w.v. ziekte en ong. 164 162 motorrijtuigen 201 190 brand 46 44 overige varia 22 21 technisch resultaat 15 10 w.v. ziekte en ong. 5 12 motorrijtuigen 11 -1 brand -3 -4 overige varia 3 3 medewerkers 545 544

Reageer op dit artikel