nieuws

Module Beleggen A komt te vervallen

Archief

Het ministerie van Financiën brengt diverse wijzigingen aan in het WFD-modulebouwwerk. Zo zal onder andere de opleiding Beleggen A komen te vervallen. De CDFD heeft inmiddels criteria geformuleerd voor inhaalprogamma’s voor deze opleiding.

Deze programma’s zijn bestemd voor financiële adviseurs die nog niet over Beleggen A beschikken, maar per 1 oktober 2007 moeten kunnen aantonen wel over deze kennis te beschikken. “Het is vooral aanpassing aan de Europese regelgeving geweest die deze wijzigingen noodzakelijk maakten”, zegt Paul Oostdam namens de CDFD.
De belangrijkste veranderingen betreffen de module Hypothecair Krediet die onder meer wordt uitgebreid met de eindtermen voor ‘Kapitaalverzekeringen’ uit de module Levensverzekeringen. Verder worden de modules Leven en Hypotheken aangevuld met de eindtermen van Beleggen A. De module Beleggen B komt eveneens te vervallen.
Bijzondere regeling
Dienstverleners die bemiddelen en adviseren over beleggen, moeten hun deskundigheid voortaan aantonen via de bedrijfsvoering (AO/IC). Vergunninghouders Levensverzekeringen en Hypothecair Krediet die deskundig moeten zijn voor de eindtermen van Beleggen A, kunnen bovengenoemde inhaalprogramma’s volgen. Deze programma’s zijn beschikbaar als cursus met een afsluitende toets.

Reageer op dit artikel