nieuws

Moderne Nederlander maakt pensioengeld liever zelf op

Archief

Uit het jaarlijkse pensioenonderzoek van AXA blijkt onder meer dat gepensioneerden in ons land in toenemende mate zelf hun spaargeld gaan opmaken. Van de nog werkende bevolking wil nog maar een fractie spaargeld nalaten aan de kinderen.

Een kwart van de huidige gepensioneerden is van plan om spaargeld na te laten aan de erfgenamen. Zij die nog werken, denken echter veel meer spaargeld op te gaan maken: slechts 10% denkt erover spaargeld na te laten. Dat percentage is het laagst in vergelijking met andere landen. In Frankrijk en China wil zelfs meer dan de helft van de werkenden het spaargeld nalaten aan de kinderen. In die landen wordt, samen met België, ook daadwerkelijk het meeste spaargeld bewaard voor de erfgenamen.
Volgens Jacqueline Bezemer, manager pensioenen bij AXA, wijzen de resultaten van het onderzoek erop dat het Nederlandse pensioenbewustzijn verbeterd moet worden door de wettelijke pensioenleeftijd af te schaffen. “De Nederlandse financiële solidariteit verkeert in een neergaande spiraal. Generaties zijn niet meer bereid om in elkaar te investeren. Terwijl in 2004 nog bijna een kwart (23%) van de gepensioneerden bereid was om financieel te investeren in de kinderen, is dat percentage in 2006 gedaald tot slechts 17%.”
Financiële steun
AXA hield voor zijn ‘Retirement Scope’ een steekproef onder 303 werkenden van 25 jaar en ouder en 301 gepensioneerden onder de 75 jaar. De resultaten zijn vergeleken met die in tien andere landen.
De meerderheid (68%) gaat in ons land vervroegd met pensioen, waarvan in 76% van de gevallen op vrijwillige basis. Van de werkenden denkt 57% na pensionering nog betaald werk te gaan doen, maar in werkelijkheid blijkt maar 9% van de gepensioneerden nog een betaalde baan te hebben.
Klaarstaan voor gepensioneerde ouders en hen regelmatig bezoeken is voor zowel werkenden als gepensioneerden de belangrijkste vorm van steun. Financiële ondersteuning van kinderen aan ouders wordt door 17% van de werkenden en 10% van de gepensioneerden genoemd. Hierin wijkt Nederland af van andere landen, waar financiële ondersteuning van de gepensioneerde ouders veel belangrijker wordt gevonden.
Inkomen
Tweederde van de ondervraagden verwacht er na pensionering in inkomen op achteruit te gaan of ontvangt daadwerkelijk minder dan het laatstverdiende loon. Wel denkt 77% van de werkenden en ervaart 70% van de gepensioneerden dat het pensioeninkomen toereikend is, waarmee ons land vergeleken met andere landen het meest positief is over het pensioeninkomen.
Gemiddeld ontvangt de gepensioneerde _ 1.554 per maand, waarvan _ 47 overblijft na aftrek van de uitgaven voor het huishouden. Na correctie van extreem hoge en lage inkomens is het gemiddelde _ 1.292, bij een benodigd huishoudbedrag van _ 1.463.
Voorbereiding
Van de werkende ondervraagden heeft 48% een lijfrenteverzekering gesloten, terwijl van de niet meer werkenden een op de vijf zo’n polis had. Verder zegt 35% van de werkende bevolking een persoonlijke pensioenregeling te hebben, terwijl de gepensioneerden in 15% van de gevallen zo’n regeling hebben.
Daarnaast belegt 45% van de werkenden om een pensioeninkomen bij elkaar te sparen; 23% belegt in aandelen en obligaties, 22% steekt geld in onroerend goed. Van degenen die al met pensioen zijn, heeft 9% belegd in onroerend goed en 13% op de beurs. Werkenden zien meer individuele verantwoordelijkheid voor de werknemer (69% tegenover 52%). Over het algemeen begint de werkende op zijn 42e met het treffen van individuele aanvullende pensioenmaatregelen.

Reageer op dit artikel