nieuws

Modelproject voor medische hulp over de grens

Archief

Met Nederlandse deelname van de zorgverzekeraars CZ Groep en VGZ is het grensoverschrijdende modelproject ‘Zorg op Maat’ van start gegaan. Doelstelling is het opheffen van beperkingen bij de keuze van medisch-specialistische hulp.

Verzekerden in de Euregio Maas-Rijn krijgen in principe altijd toestemming om zich voor algemeen medisch-specialistische hulp te wenden tot een dienstverlener in het nabije buitenland. Dit geldt evenwel (nog) niet voor topklinische voorzieningen zoals harttransplantaties en dialyse.
Het principe van wederkerigheid staat centraal, maar kan nog niet volledig worden gerealiseerd. Voorlopig blijft het grensoverschrijdend verkeer beperkt tot Nederlandse verzekerden die zich tot Belgische of Duitse medisch-specialisten wenden. Vanaf september dit jaar zou de grensoverschrijdende keuze ook moeten gaan gelden voor Duitse en Belgische burgers.

Reageer op dit artikel