nieuws

MKB-Pensioen Aegon: collectieve regeling met individuele invulling

Archief

Aegon heeft een bedrijfspensioen gelanceerd voor het midden- en kleinbedrijf met, volgens de maatschappij, minimale rompslomp en aantrekkelijke groepsvoorwaarden voor de werkgever gecombineerd met optimale individuele vrijheid voor de werknemer.

In de marktbewerking heeft Aegon het onderscheid tussen collectieve en individuele levenprodukten laten varen. Door het wegvallen van kartelafspraken zijn er geen belemmeringen meer voor de integratie. ,,We laten ons leiden door de behoefte van de klant”, aldus mr E. Friese, directeur zakelijke markt leven. ‘Zakelijke markt leven’ is een van de business units waarin Aegon zijn verkoopapparaat in het recente verleden heeft verdeeld. Dat betekent dat de tandarts en de multinational worden bewerkt door hetzelfde bedrijfsonderdeel. Naast ‘zakelijke markt leven’ kent Aegon nu de business units ‘schade bedrijven’ en ‘particulieren’ welke laatste omvat: leven en schade plus hypotheken.
Aegon presenteerde het MKB-Pensioen onlangs in 5 bijeenkomsten in het land aan circa 1000 tussenpersonen.
De werkgever bepaalt, per groep of per werknemer, de beschikbare premie in een percentage van het bruto jaarsalaris. Hij kan ook de leeftijd van pensioensingang, eventueel per werknemer, bepalen en kan daarbij kiezen uit de leeftijden 60, 61, 62, 63, 64 en 65 jaar. Voorwaarde is dat minstens 5 werknemers aan de regeling deelnemen. De medewerkers kunnen al vanaf hun 18de jaar deelnemen. De contractsduur is 10 jaar. Aegon incasseert de premies.
Werknemer
De werknemer bepaalt de vorm van zijn pensioen, op basis van zijn privésituatie. Hij kan daarbij kiezen uit 6 pensioenpakketten (al dan niet kapitaal bij overlijden en al dan niet partnerpensioen). Hij kan kiezen uit diverse winstdelingsvormen (overrente, belegging). Hij kan aanvullende stortingen doen om een pensioentekort op te lossen.
De pensioenregeling van het bedrijf wordt juridisch vastgelegd door een overeenkomst tussen de werkgever, de verzekeringsadviseur en Aegon. De afspraken tussen de werkgever en de werknemers liggen vast in een reglement en een verzekeringsbewijs. De werkgever meldt nieuwe werknemers door middel van een eenvoudig formulier bij de verzekeringsadviseur. Deze zorgt voor de afhandeling. Bij ontslag kan de betrokken werknemer zijn polis meenemen en voortzetten.
Arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kunnen worden meeverzekerd, tegen aparte premie.
De werkgever krijgt elk jaar een overzicht van pensioen- en kostenontwikkeling.De afsluitprovisie bedraagt bij kapitaalverzekeringen bij leven met restitutie bij eerder overlijden voor een contract tot f 5 mln (verzekerd kapitaal): 1,75% plus eventueel 0,75% scoreprovisie (bonus) plus eventueel 0,5% zelfwerkzaamheidsprovisie, over het verzekerd kapitaal. Bij contracten van f 5 mln en hoger is de afsluitprovsie over het meerdere: 1,5 maal de te betalen jaarpremie. De doorlopende provisie is 3% over de te betalen premie.
De introductie wordt ondersteund in dagbladen en op de radio. Met een uitgebreid actiepakket kan het intermediair erop inhaken.

Reageer op dit artikel