nieuws

Mislukte één-twee via Hypotheekshop kost FRA-eigenaar Leeman miljoenen

Archief

Mislukte één-twee via Hypotheekshop kost FRA-eigenaar Leeman miljoenen

Louis Leeman, meerderheidsaandeelhouder van de failliet verklaarde Financiële Raadgevers Associatie (FRA), heeft volgens ingewijden naar schatting ruim f 15 mln verloren in Bunnik. Een pijnlijk verlies, temeer daar Leeman de indruk wekt via een één-tweetje met De Hypotheekshop (lees: directeur Niek Nusmeijer) juist geld te hebben willen verdienen aan de FRA.
Louis Leeman (65), eigenaar van Leeman Management Consultancy, kocht in de zomer van vorig jaar 66% van de aandelen FRA van Avéro Bank. Avéro was een jaar daarvoor eigenaar van het intermediairbedrijf geworden, omdat FRA niet langer bij machte was zijn schulden – onder meer f 8,7 mln voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor in Bunnik – af te lossen.
De aankoop van FRA door Leeman zorgde vooral in de gelederen van franchiseketen De Hypotheekshop voor gefronste wenkbrauwen. De leiding – directie en bestuur van de Stichting Administratiekantoor De Hypotheekshop – was namelijk net bezig met een strategisch plan voor de hypotheekadviesketen. Eén van de conclusies was dat samenwerking met of overname van een in financiële planning gespecialiseerd bureau wenselijk was. Pikant detail: Leeman was voorzitter van het bestuur van die stichting.
Van Seggelen
Collega-bestuurder bij De Hypotheekshop, Maerten van Seggelen (ex-Koninklijke Bijenkorf Beheer), nam het Leeman kwalijk dat hij als privé-persoon eigenaar was geworden van één van de kandidaat-partners van De Hypotheekshop. Volgens Van Seggelen had Leeman het voornemen tot koop moeten bespreken met zijn collega-bestuursleden bij De Hypotheekshop, danwel Leeman had moeten aftreden om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.
Van Seggelen werd bijzonder achterdochtig toen hij ontdekte dat Niek Nusmeijer, één van de twee directeuren van De Hypotheekshop Centrale Organisatie, al die tijd op de hoogte was geweest van de plannen van Leeman. Achterdocht die werd gevoed doordat Leeman én Nusmeijer in Hypotheekshop-verband beiden pleitten voor overname van (onderdelen van) de FRA.
Op aandringen van Van Seggelen, daarbij gesteund door de Hypotheekshop Franchisevereniging, werd aan externe juristen een oordeel gevraagd over de handelwijze van Leeman. Zij concludeerden zonder twijfel dat er sprake was van verstrengeling van belangen. Van Seggelen en de franchisenemers eisten daarop het vertrek van Leeman, terwijl het derde bestuurslid, Joan ten Hoor (Kamerbeek/NVM), zich op de vlakte hield. Leeman weigerde te vertrekken, waarop Van Seggelen eind vorig jaar zelf maar opstapte. Enkele maanden later legde Leeman alsnog zijn functie bij De Hypotheekshop neer, nadat was gebleken dat de franchisenemers geen heil zagen in een deal met FRA.
Verlies
Zonder kandidaat koper bleef Leeman achter met een crisis bij FRA, waar steeds meer personeel wegliep en omzet uitbleef. Hij had 66% van de aandelen FRA weliswaar voor het symbolische bedrag van één gulden gekocht van Avéro, maar de bestaande schulden en nog lopende kostenposten bereikten volgens insiders al snel het bedrag van f 13 mln. Aangezien de onkosten ook in de laatste maanden ver boven de inkomsten uittorenden, restte hem niets anders dan het aanvragen van het faillissement.
Leeman weigert enige toelichting te geven op zijn echec met FRA. Eenzelfde houding neemt Achmea aan. Daar verwijzen alle betrokkenen naar woordvoerder René Visser. Die komt echter niet verder dan: “Wij geven geen commentaar”. Via Avéro was Achmea nog voor 30% eigenaar van de FRA. Ingewijden vermoeden dat Achmea het intermediairbedrijf dacht te ‘verkopen’ aan De Hypotheekshop, in ruil voor productie-afspraken met zowel FRA als De Hypotheekshop. Afspraken die nu, na de mislukte deal met De Hypotheekshop en het faillissement van FRA, niets meer waard zijn.
Nobel
Een andere hoofdrolspeler, Hypotheekshop-directeur Nusmeijer, treedt op als kameleon. In een eerste gesprek met AM ontkent hij elke betrokkenheid bij de overgang van FRA naar Leeman Management Consultancy. Verder is volgens hem een overname van FRA door De Hypotheekshop niet aan de orde geweest. “We hebben er wel naar gekeken, maar het was niets. Een zwaar verliesgevende tent.”
In een tweede gesprek zegt Nusmeijer dat hij vorig jaar binnen De Hypotheekshop wel degelijk heeft gepleit voor aankoop van (onderdelen van) FRA. De reden was een nobele: “Het was voor het bedrijf en het personeel natuurlijk niet goed als de FRA failliet zou gaan. Zo’n bericht is ook niet bevorderlijk voor het imago van de branche. Dus als je dat kunt voorkomen, dan moet je dat doen, vind ik.” Dat de relatie tussen Nusmeijer en Leeman verder gaat dan via De Hypotheekshop, wil hij niet bevestigen. “Ik heb met Achmea geen enkele onderhandeling gevoerd met of namens Leeman.”
Joan ten Hoor, de Hypotheekshop-bestuurder die vorig jaar de ruzie tussen Van Seggelen en Leeman van nabij meemaakte, onthoudt zich van commentaar. “Ik kijk liever vooruit dan naar het verleden. Daar heb ik niets meer aan toe te voegen. Ik verwijs u naar de heer Nusmeijer.”
Verdwenen geld
Mr. Nico Wilke, curator van het failliete FRA, is momenteel druk bezig de ondergang van het Bunnikse bedrijf in kaart te brengen. “Ik ben vooral druk met het opzeggen van leverancierscontracten en het ontslaan van personeel. Dat laatste ging in totaal om bijna vijftig mensen.” Over de oorzaak van het faillissement wil Wilke zich nog niet uitlaten. Wel geeft hij aan dat “gekke dingen” niet zijn uitgesloten. “Ik laat de zaak door accountants grondig uitzoeken.”
Het accountantsonderzoek lijkt zich niet zozeer toe te spitsen op het vermeende dubbelspel van Leeman, maar meer op verdwenen geld uit het FRA Groeifonds. In het derivatenfonds zou door particulieren, via commanditaire vennootschappen, voor minstens f 10 mln zijn belegd. Volgens voormalig FRA-eigenaar Henk Folkers zijn dat echter “indianenverhalen, die zijn gebruikt om ex-directeur Bert Niemantsverdriet zwart te maken”.
“Die verhalen worden gevoed omdat dit fonds gelden belegd in de Nederlandse Antillen en omdat er vorig jaar een uitspraak is geweest van de Stichting Toezicht Effectenverkeer over de invulling van het fondsbestuur. Verder weet ik dat er nog een rechtszaak liep tussen Niemantsverdriet en de FRA-directie. Maar er is bij mijn weten nooit bewezen dat er ook maar één gulden achterover is gedrukt.”
Feit is wel dat de STE deze zomer beleggers expliciet heeft gewaarschuwd voor effectenbemiddelaar L.A. Niemantsverdriet. Volgens de STE laat Niemantsverdriet beleggers via een commanditaire vennootschap beleggen, waardoor er geen vermogensscheiding is en dus onderlinge aansprakelijkheid. Niemantsverdriet paste die constructie ook toe bij het FRA Groeifonds. Volgens ex-directeur Folkers bestond de constructie met de commanditaire vennootschap al vóór de periode Niemantsverdriet en was de enige reden louter fiscaal van aard.
Niek Nusmeijer: “Ik heb met Achmea geen enkele onderhandeling gevoerd met of namens Leeman”.
Hypotheekshop
De aandelen van De Hypotheekshop zijn in handen van: de tweehonderd franchisenemers (70%), de directeuren Niek Nusmeijer en Wil Spaanderman (20%) en de NVM (10%).

Reageer op dit artikel