nieuws

Ministerraad stelt grens aan premievrijmaken levenpolis

Archief

Verzekeraars hoeven het premievrijmaken van een levensverzekering niet meer toe te staan als het uit te keren bedrag lager wordt dan € 5

000. “De kosten wegen dan niet op tegen het profijt dat de verzekering voor de verzekeraar heeft”, zo blijkt uit een algemene maatregel van bestuur waar de ministerraad op voorstel van minister Hirsch Ballin (Justitie) mee heeft ingestemd. De grens van € 5.000 geldt niet voor verzekeringen die periodiek tot uitkering komen; die kunnen onder alle omstandigheden premievrij worden voortgezet.

Reageer op dit artikel